Eskiden olduğu gibi ameliyat sonrası günlerce hastanede yatma devri kapanıyor
06 Şubat 2008 07:55


Artık günümüzde açık cerrahi yerine kapalı cerrahi tercih ediliyor. Türkiye'de de bu yöntem hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor.

Ancak laparoskopik yöntemin uygulanabilmesi için teknik alt yapının olması gerekiyor. Cihazların ve cihaz ekipmanlarının eksiksiz bununla ilgili yetişmiş olan personel ve yardımcı personelin cerrahın tecrübeli olması bu ameliyatlarda önemli rol oynuyor. Çünkü kapalı ameliyatın tamamen bir ekip işi olduğu belirtiliyor.

DAHA AZ İZ KALIR

Laparoskopik cerrahi uygulamalarında her şeyden önce karın duvarındaki cilt kas ve diğer dokulardaki kesikler açılmalar ve dolayısıyla dikişler olmadığından ameliyattan sonraki ağrı gerginlik ve dolayısıyla performans düşmeleri belirgin bir şekilde azalmaktadır.

Ayrıca daha iyi kozmetik sonuçlar ve daha az iz oluşumu daha kısa süre hastanede kalma ihtiyacı hastaneden taburcu olduktan sonra daha kısa bir süre evde dinlenme gereksinimi büyük avantajlardır.

Bunun dışında açık cerrahideki yara yeri iltihaplanması kanama yaranın açılması ve fıtıklaşması gibi karın duvarının kesilerek açılması ve dikilerek kapatılmasından doğan sorunların laparoskopik cerrahide ortaya çıkması çok uzak bir ihtimaldir.

MASRAFI DÜŞÜKTÜR

Ameliyat bazında kullanılan malzeme ve teknolojik cihazlara bağlı operasyonun masrafları belirgin bir şekilde daha yüksektir. Buna karşın ameliyattan sonra hastanın daha az ilaç kullanması daha kısa süre hastanede kalma gerekliliği ve daha hızlı bir şekilde aktif ve verimli iş hayatına dönmesi nedeniyle çoğunlukla sonuca bakıldığında totelde harcanan para laparoskopik cerrahide daha düşük olmaktadır.

Ayrıca laparoskopik cerrahide genel olarak istatistiklere bakıldığında ameliyat sırasında bazı komplikasyonlar daha yüksek olsa da kullanılan aletlerin gelişmişliği ve cerrahın tecrübesiyle bu durum azaltılabilmektidir.