Kasık AğrısıKasık
ağrısı ( pelvis ağrısı) alt karın bölgesinde bulunan; rahim
yumurtalık tüpler idrar torbası ve barsaklara ait patolojilerle
ilgili olabilir Kasık ağrısı değişkenlik gösterebilir Bazen ani
başlayan yoğun bir ağrı olabilirken ( akut karın ağrısı) bazen de uzun
süreden beri devam eden rahatsız edici ( kronik kasık ağrısı) bir ağrı
şeklindedir Ani başlayan ağrılar genellikle acil durumlarda ortaya
çıkmaktadırAkut (ani) olarak başlayan karın ve kasık ağrılarında acil
girişim yapılması gereken apendisit dış gebelik yumurtalık kisti gibi
hastalıkların olma ihtimali yüksektir Bu tür ağrılarda vakit
kaybedilmeden doktora başvurulmalıdırUzun
süreden beri olan kronik kasık ağrısı tanı ve tedavisi güçlük yaratan
bir durumdur Çoğunlukla üreme sistemi ile ilgilidir ( rahim
yumurtalıklar) Diğer karın içi organlara ait hastalıklar da zaman
zaman kronik kasık ağrısı yapabilmektedir Bazı durumlarda ise ağrının
bir nedeni yoktur veya saptanamamaktadır Psikolojik faktörler de
kronik pelvis ağrısına neden olabilmektedirKasık ağrısı yapan hastalıklar:
 • Dış gebelik
 • Endometriozis
 • Yumurtalık kisti yırtılması
 • Mittelschmerz (yumurtlama dönemi ağrısı)
 • Myomlar
 • Rahim damarlarında varis benzeri genişlemeler
 • Rahim yumurtalık ve tüplerin enfeksiyonları
 • Apendisit
 • Sistit
 • Barsak iltihabı
 • İrritabl kolon hastalığı
 • İskelet sistemine ait hastalıklar
 • İdrar yollarında taş

Kasık
ağrısına neden olan hastalığın saptanmasında ağrının tipi çok
önemlidir akut başlayan ağrılar acilen değerlendirilmeli ve tedavi
edilmelidir
Kronik kasık ağrısının nedenini saptamak her zaman
kolay olmayabilir İlk olarak ağrının özellikleri sorgulanır Daha
sonra dikkatli bir muayene yapılır Bu muayenede jinekolojik muayeneye
genel bir vücut muayenesi de eklenmelidir Jinekolojik muayenede üreme
organları dikkatle değerlendirilir hemen ardından yapılan
ultrasonografi ile inceleme tamamlanır Bu muayene sırasında rahim ve
çevresinde olabilecek enfeksiyonun araştırılması için smear kültür
gibi tetkikler için örnek alınabilir Laboratuar yöntemleri ile gebelik
testi tam kan sayımı kanda enfeksiyon parametrelerinin (ASO CRP
Sedimantasyon gibi) araştırılması yapılır İdrar yolu enfeksiyonlarının
tanısı için tam idrar tetkiki gerekirse idrar kültürü istenir Barsak
patolojileri açısından dışkı tetkikleri istenebilir

Tanı koymak amacı ile bilgisayarlı tomografi MRI gibi ileri radyolojik
tetkikler gerekebilir Son olarak kronik kasık ağrısı olan kadınlarda
tanı koymak için laparoskopik girişim ile karın içi organların direkt
olarak gözden geçirilmesi düşünülebilir

Kasık ağrısında tedavi hastalığın nedenine yönelik olarak yapılır