Boyunda kordon dolanması

[/b]

Bebeklerin bir kısmı göbek kordonları boyunlarına
dolanmış şekilde dünyaya gelirler. Kordon dolanması
şeklinde adlandırılan bu durum halk arasında yaygın olarak
bilinmektedir. Pekçok anne baba adayı doğumu düşünürken
bebeklerinin boynunda kordon dolanması olup olmadığını merak
ederler ve bundan endişe duyarlar. Özellikle problemli seyreden
ve sonucunda bebekte sekel meydana gelen doğum öyküleri hamile
kadınların en sık duyduğu öykülerdendir. Çoğu zaman
çocuktaki kalıcı problemin nedeni olarak boynunda kordon
dolanmış olması gösterilir. Oysa gerçek her zaman böyle
değildir.Kordon dolanması ne sıklıkta
görülür?

Kordon dolanması nadir karşılaşılan bir durum değildir.
Bebeklerin yaklaşık -25'inde doğum sırasında kordonun
boyuna bir kere dolandığı görülür. Her 500 doğumdan
birinde ise kordon boyuna iki kere dolanmış olarak izlenir.
Literatürde boyuna dolanmış daha fazla sayıda kordon
halkasının olduğu da bildirilmektedir. benim bu konudaki
kişisel deneyimim 5 halkadır. Sezaryen ile doğum yapan bir
annenin bebeğinde kordon 5 kez boyuna bir kez de bebeğin
gövdesine dolanmıştı. Halen sorunsuz şekilde yaşamını
devam ettiren bu bebek çok nadir karşılaşılan bir durumun
örneğidir.

Kordon sadece bebeğin boynuna dolanmaz. Eller ayaklar ve
gövde de kordonun dolanabileceği kısımlardır. Ancak en sık
boyun çevresinde görülür.

Kordon dolanması neden olur?

Bunun belirli bir nedeni yoktur. Hamileliğin erken dönemlerinde
örneğin 18-19. haftalarda rahim içinde amniyon sıvısının
kapladığı hacim bebekle karşılaştırıldığında çok daha
fazladır. Bu bebeğe hareket serbestliği tanır. Kolayca
hareket eden bebek bu sırada bir kordon halkasının içinden
geçebilir. Kordonun yapısında bulunan Wharton jeli
sıkışmasına engel olur. Bebeklerin çoğu ilerleyen
dönemlerde bu halkanın içinden tekrar çıkarlar.
Halkanın içinden çıkamadığı durumlarda gebelik
ilerledikçe bebeğin hareket edebileceği alan azalır.
Hareketleri daha kısıtlı hale gelir. Doğum sırasında hala
daha halkanın içindeyse kasılmalarla birlikte aşağıya
doğru hareket ettikçe kordon da boyun çevresinde kalır ve bir
süre sonra plasenta tarafındaki ucun sabit olması nedeni ile
boyun çevresine iyice dolanır ve bu şekilde doğar. Göbek
kordonunun çok uzun olması boyuna dolanması açısından risk
oluşturur.

Tanı

Kordon dolanmasının tanısı en sık doğum sırasında
bebeğin kafası çıktığı anda konur. Bazı durumlarda ise
36. hafta civarında ultarsonografide saptanabilir.

Doppler ultrasonda boyun etrafında

izlenen göbek kordonu
Kordon dolanması sorun yaratır
mı?

Bebeğin boynunun etrafında kordon dolanmış olması genellikle
ciddi sorun yaratmaz. Kordonun özel yapısı içindeki
damarların ve kordonun sıkışmasını engeller. Bu nedenle
bebekler bu durumu kolaylıkla tolere edebilirler.

Sezaryende saptanan boynuna kordon dolanmış bir
bebek
Bazı durumlarda doğum kasılmaları sırasında bebek
aşağıya doğru ilerledikçe kordon boyun etrafında
sıkışabilir. Bu sırada bebeğe giden kan ve oksijen miktarı
azalır. Çoğu bebek bu durumu kolaylıkla tolere edebilirken
bazı bebekler edemez. Bebeğin kalp atım hızında bir
yavaşlama ortaya çıkar. Anne adayının sol yanına çevrilip
oksijen verilmesi ile kalp atım hızı genellikle normale
döner. Daha nadir durumlarda ise bebeğin kalp atımları
düzelmez ve acil sezaryen
gerekli olabilir.

Eğer kordon kısa ise bebeğin aşağıya inişine izin
vermeyebilir. Bu gibi durumlarda da bebeğin kalp atım hızında
sürekli bir düşüş izlenir ve sezaryen ile doğurtulması
gerekebilir.

Boyunda kordon dolanması anne karnında aniden kaybedilen
bebeklerde zaman zaman rastlanılan bir durum olmakla birlikte
ölüme ne sıklıkta neden olduğu tam anlamıyla
gösterilememiştir. Bununla birlikte ani bebek kaybına yol
açabilen kodon kazalarından biri olarak kabul edilir. Gövdeye
dolanan kordon varlığında ise bebek ölüm oranı 
civarındadır.[/b]

Göbek kordonu
Göbek kordonunda düğüm
Doğumda kordon sıkışması
Kordon sarkması
Kordon kazaları
(anne karnında bebek ölümü)
Kordon kanı
saklanması
Plasenta

Kaynak: Dr.Alper Mumcu