Bugüne kadar bildiklerinizi unutun

[/b]
Yazan: dr.alper mumcu Tarih:Bugüne kadar gebelik açısından riskli günler hakkında
bildiğiniz herşeyi unutun çünkü Amerikan Ulusal Çevre
Sağlığı Bilimleri Enstitüsünün yaptığı son araştırma
kadınların sadece 0'unun gebe kalma potansiyeli
taşıdıkları dönemin adet sikluslarının 10-17 günleri
arasında olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar üreme açısından kadınların adet
sikluslarının her gününde hamilekalma potansiyeli
taşıdığını buldular. Araştırmaya katılan kadınların
hepsi fertilitenin en yüksek olduğu 25-35 yaş aralığında ve
adet kanamaları düzenli olan kadınlardı. Şaşırtıcı
olarak ergenlik dönemindeki ve menopoz sonrasındaki kadınlarda
hamile kalma açısından riskli günlerin daha geniş bir
aralığa yayıldığı görüldü ve bu günleri saptamanın
daha zor olduğu saptandı.

British Medical Journal'da yayınlanan araştırmada 213
kadının 700 civarında adet siklusunda elde edilen veriler
değerlendirildi. Buna göre adetler tamamen normal ve düzenli
olsa dahi gebe kalma açısından riskli günleri saptamak
mümkün olamayabiliyor.

Kadınların %2'sinde fertil dönem adet siklusunun 4.
gününde başlarken 'sinde ise yedinci gün başlıyor.
Kadınların p'inde gebe kalma potansiyeli 10. günden önce
ortaya çıkıyor ya da 17.günden sonra da devam ediyor.
Adetleri düzenli olan kadınların bile %1-6'sı adet
kanamasından bir gün önce bile hamile kalabiliyorlar. Bu
nedenle istenmeyen hamileliklerden korunmada takvim yönteminin
etkisizliği ortaya konuluyor.

Kaynak:

Wilcox AJ Dunson D Baird DD. The timing
of the "fertile window" in the menstrual cycle: day
specific estimates from a prospective study. BMJ. 2000 Nov
18;321(7271):1259-62.[/b]


Takvim Yöntemi

Kaynak: Dr.Alper Mumcu