Cervix kanseri rahim boynunu etkileyen bir kanser türüdür. Kadınlar arasında en yaygın olan kanserler arasında dördüncü sıradadır.

• 0 Derece veya Karsinoma in Situ çok erken dönemdeki kanserdir. Anormal hücreler yalnızca cervix'i kaplayan hücrelerin ilk katmanında bulunur ve cervix'in daha derin dokularını henüz işgal etmemiştir.
• I. Derece Kanser cervix'i tutmuş olmakla birlikte yakındaki dokulara yayılmamıştır IA Derece: Cervix'in derin dokularında ancak mikroskopla görülebilecek kadar küçük bir miktar kanser oluşumudur IB Derece - Cervix dokularında daha büyük miktarda kanser bulunmaktadır.
• II. Derece - Kanser komşu alanlara yayılmıştır ancak hala pelvis bölgesinde bulunmaktadır.
- Stage IIA - Kanser cervix'ten yayılarak vajinanın üst üçte ikisine sıçramıştır.
- Stage IIB - Kanser cervix etrafındaki dokulara yayılmıştır.
• Stage III - Kanser pelvis alanına yayılmıştır. Kanser hücreleri vajinanın alt kısmına yayılmış olabilir. Hücreler aynı zamanda böbrekleri idrar kesesine bağlayan boruları tıkayacak şekilde yayılmış olabilir.
• Stage IV - Kanser vücudun diğer kısımlarına yayılmıştır.
• Stage IVA - Kanser idrar kesesine veya rektuma (cervix'e yakın olan organlara) yayılmıştır.
• Stage IVB - Kanser akciğerler gibi uzak organlara yayılmıştır.

Kimler risk altında?

Yaş Yaşlı kadınlarda özellikle menopoz sonrasında cervix kanseri gelişme olasılığı daha yüksektir.

Yaşam Tarzı Sigara kullanımı bağışıklık sistemine zarar verir ve vücudun cervix infeksiyonlarına karşı direncini kırar ve dolayısıyla cervix kanseri oluşma riskini arttırır.

Cinsel Davranış Cinsel ilişkiye küçük yaşta başlayan veya birden çok partneri olan kadınlar cervix kanseri gelişimi açısından daha büyük risk altındadırlar. Her ikisi de cinsel yolla bulaşan genital herpes veya genital siğil bu riski arttırabilir.

Bağışıklık Sistemi HIV infeksiyonlu ya da organ nakli yapılmış ve bağışıklık sistemini baskılamak için ilaç kullanmakta olan kadınlar gibi bağışıklık sistemi zayıflayan kadınlar daha yüksek risk altında olabilir.

Semptomları nelerdir?

Genelde hastalık ilerleyinceye kadar cervix kanseri herhangi bir belirti vermez. Günümüzde cervix kanseri tanısı konulan kadınların çoğunluğuna önceden düzenli Pap Smir (yayma) testleri yapılmamış ya da smear testi sonucu normal çıkmadığı zaman takip edilmemiştir. Düzenli olarak Pap Smir testi yapılmaması cervix kanseri gelişen kadınlarda tek başına kötü sonuca götüren en büyük risk faktörlerinden biridir.

Ancak bu konuda aşağıdaki gelişmelere dikkat edilmesi gerekir:

• Cinsel ilişkiden sonra vajinal kanama
• Menstrüasyon dönemleri arasında veya menopoz sonrasında düzensiz kanama
• Eğer kanserli doku enfekte olursa kokulu bir vajinal akıntıya neden olabilir.

Tanı

Doktorlar Pap testi veya Pap Smir testinden cervix kanseriyle ilgili tarama yapmak için yararlanmaktadırlar. Hücreler kanseri veya kansere yol açan değişiklikleri saptamak için mikroskop altında incelenirler.

3. Uterus (Rahim) Kanseri Nedir?

Uterus kanseri kadınların üreme kanalında en yaygın olarak rastlanan kanserdir. Uterus kadının üreme organıdır ve bebek doğuma kadar burada büyür ve gelişir.

Kimler risk altında?

• Yaş - Yaşlı kadınlarda özellikle menopozdan sonra uterus kanseri gelişme riski daha yüksektir.

• Doğum - Hiç çocuk doğurmamış kadınlarda çocuk doğuran kadınlara kıyasla uterus kanseri gelişme riski daha yüksektir. Aslında bir kadının ne kadar çok çocuğu varsa uterus kanseri gelişme riski o kadar azdır.

• Endometrial Hiperplazi - Endometrial hiperplazisi olan kadınlarda uterus riski gelişme riski daha yüksektir.

• Östrojen Replasman Tedavisi - Menopozla ilgili sistemleri kontrol etmek osteoporozu (kemiklerin incelmesi) önlemek veya kalp hastalığı veya felç riskini azaltmak için östrojen replasman tedavisi uygulanan kadınlarda uterus riski artabilir. Uzun süreli tedavinin ve yüksek doz uygulamanın bu riski arttırdığı düşünülmektedir.

• Fazla Kilolar - Fazla kilolu kadınlarda normal kilolu kadınlara göre uterus kanserinin iki kat daha yüksek olmasının nedeninin çok fazla östrojen olduğu sanılmaktadır. Yağ belirli hormonları bir tür östrojene dönüştürdüğünden yağ oranı fazla olan kadınlarda östrojen düzeyleri daha yüksek olmaktadır.

• Diyabet ve Yüksek Tansiyon - Yapılan çalışmalar diyabetin ve yüksek tansiyonun uterus riskini arttırdığını düşündürmektedir. Bu durumlar fazla kilolu kişilerde sıklıkla olduğundan araştırmacılar bu şartların mı yoksa vücut yağı ile östrojen düzeyleri arasındaki ilişkinin mi uterus kanseri riskini arttırdığı konusunda emin olamamaktadırlar.

• Başka Kanser Geçmişi - Kolon kanseri rektum kanseri veya meme kanseri geçmişi olan kadınlarda diğer kadınların çoğunluğuna göre uterus gelişme riski biraz daha yüksektir. Uterus kanseri olan kadınlarda da başka kanserlerin gelişme riski daha yüksektir.

• Tamoxifen - Meme kanseri tedavis için tamoxifen alan kadınlarda uterus kanseri gelişme riskinin arttığı saptanmıştır.

Semptomları Nelerdir?

• Özellikle menopoz sonrasında menopozun başladığı dönemlerde normal olmayan vajinal kanama
• Güç veya ağrılı idrar yapma
• Cinsel ilişki sırasında ağrı
• Pelvis bölgesinde ağrı

Tanı

Dilatasyon ve küretaj (D&C) uterus kanserinin tanısı için en güvenilir yöntemdir. Bir D&C çalışması sırasında uterusu örten hücrelerden örnek alınarak kanser mevcut olup olmadığını anlamak için mikroskop altında incelenir. Uterus kanseri tanısı konulduktan sonra kanser hücrelerine başka testler uygulanır ve en uygun tedaviyi belirlemek amacıyla kanserin derecesi tayin edilir.