Diş tedavilerinde lokal anestezi

[/b]

Bölgesel uyuşma sağlayan lokal anestezik ilaçlar diş
hekimleri tarafından tedavide sıkça kullanılmaktadır.
Günümüzde kullanılan lokal anesteziklerin hemen hepsi son
derece güvenli ve alerjik reaksiyona neden olmayan ilaçlardır.


Ancak konu hamile kadınlar olduğunda bu gevenli ilaçların
kullanımı da ister istemez akıllarda soru işaretleri
oluşturmaktadır.

American Hospital Formulary Service (AHFS) ilaç bilgi
kataloğunda lokal anestezik ilaçlar ile ilgili olarak özetle
şöyle denilmektedir:

"Lokal anestezik ilaçların gebelik sırasında ve
doğumdan önce kullanılmalarının bebek gelişimi üzerinde
olumsuz etki yaratıp yaratmayacağı ve bu ilaçların bu
açıdan güvenli olup olmadığı konusunda bir karara
varabilecek yeterli araştırma yoktur. Bu nedenle bu tür
ilaçlar hamile kadınlarda kullanılırken dikkatli olunmaldır.
Genel olarak herhangi bir bölgeye enjekte edilen lokal
anestezikler teorik olarak plasentayı geçebilirler. Ancak
dişhekimliğinde kullanılan çok küçük miktarlardaki lokal
anesteziklerin çok büyük bir olasılıkla gelişmekte olan
bebek üzerinde olumsuz etkileri yoktur."

Bu nedenle tüm tedavilerde ve işlemlerde olduğu gibi bebek
üzerinde olumsuz bir etkisinin olması beklenmemekle birlikte
organ oluşumunun gerçekleştiği ilk trimesterda acil bir durum
olmadıkça diş tedavileri ve lokal azestezik uygulamalarından
kaçınılması ve bu tedavilerin eğer mümkünse gebeliğin
13-28. haftaları arasında yapılması daha akılcı bir
yaklaşım olacaktır.

*

[/b]


Kaynak: Dr.Alper Mumcu