Doğum öncesi izni

[/b]

Son zamanlarda gerek yaklaşan doğumun heyecanı gerekse
dalgınlık nedeni ile çalışan anne adaylarından bazıları
yasal hakları olan doğum öncesi iznine ayrılmak ile ilgili
işlemleri yaptırmayı unutmakta ya da çok geç
kalmaktadırlar. Bunun sonucunda ise yasal izin hakları
yanmaktadır. Bazı kurumlarda ise durumdan haberi olmayan anne
adayı personel birimi tarafından uyarılmamakta ve sonuçta
yine anne adayı mağdur olmaktadır.

4857 sayılı iş kanunun 74. maddesine göre hamile kadınlar
8 haftası doğumdan önce 8 haftası da doğumdan sonra olmak
üzere toplam 16 hafta doğum izni kullanabilmektedirler. Yine
doktor raporu ile doğuma 3 hafta kalana kadar çalışabilmekte
ve izinlerinin kalan kısmını doğum sonrasına
aktarabilmektedirler.

Birden fazla bebek bekleyen anne adaylarında ise doğum
öncesi izni 8 yerine 10 hafta olarak kullanılabilmektedir.

Bu konu ile ilgli kanun maddesi şu şekildedir:

MADDE 74. Kadın işçilerin
doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere
toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları
esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce
çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre
eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde doktorun
onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya
kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda kadın işçinin
çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve
işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse
artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için
ücretli izin verilir.Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde hamile kadın
işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde
çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim
yapılmaz.İsteği halinde kadın işçiye onaltı haftalık sürenin
tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık
süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre
yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını
emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir.
Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek
kulllanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük
çalışma süresinden sayılır.

Ancak yasal hakkınız olan bu izni kullanabilmek için
yapmanız gereken işlemler vardır. Bunlardan en önemlisi
hamileliğinizin 32. haftasında doktorunuzdan alacağınız
rapor ile bağlı olduğunuz SSK hastane ya da polikliniğine
başvurarak raporu onaylatmanız ve çalıştığınız kurumdaki
personel bölümüne iletmenizdir. Daha sonrak işlemler ile
ilgili olarak personel biriminizden bilgi alabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT:

Hamile bayanlar hamileliklerinin kaçıncı
haftasında olduklarını genelde doğru hesaplayamıyorlar. Bu
nedenle doğum öncesi iznine ayrılmaları gereken zamanı da
yanlış planlıyorlar. Bu konu ile ilgili bir kullanıcı
yukarıda yazılan ifadelerin yeterince açık olmadığını
belirtiyor. Oysa kanun bu konuda son derece net ve açık. Doğumdan
8 hafta önce izine ayrılınabilir diyor. Gebelik 40
hafta olduğuna göre 8 hafta öncesi 32. haftaya geliyor. Yani
32. haftanın dolmuş olması gerekli. Son adet tarihine göre 31
hafta 5 günlük gebeliği olan bir kadın 32. haftalık hamile
değildir 31 hafta 5 günlük hamiledir. Tüm yaş
hesaplamalarında bitirilen yaş dikkate alınır. 31 hafta 5
günlük hamile bir kadının gününün dolmasına daha 8 hafta
2 gün vardır. Bu nedenle izine ayrılma hakkını elde
edeceğiniz günü hesaplarken son derece basit bir yöntem
uygulayabilirsiniz. Son adet tarihinize göre beklenilen doğum
gününe kaç gün kaldığını sayın. Bunun kaç hafta ve kaç
güne denk geldiğini hesaplayın.[/b]

Kaynak: Dr.Alper Mumcu