Doktorunuzu seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

[/b]

Jinekoloğunuz
sağlığınız ile ilgili en önemli ortağınızdır.
Günümüzde jinekologların misyonu sadece kadının üreme
sistemi ve cinsel sağlığını kontrol etmek ve olası
problemleri gidermekle sınırlı değildir. Temel görevleri bu
olmakla birlikte jinekoloğunuz sizin diğer sistemlerinizi
ilgilendiren olası poblemlerinizi saptayan ve gerekli
yönlendirmeleri yapan genel sağlığınızdan birinci derecede
sorumlu sağlık profesyonelidir. Bu nedenle modern bir jinekolog
kendi uzmanlık alanı dışıda kalan konularından uzak
kalmamak genel tıp alanındaki gelişmeleri de yakından takip
etmek zorundadır.

Sağlığınız konusunda bu kadar büyük bir öneme sahip
ve çoğu zaman annenizle babanızla hatta eşinizle bile
paylaşamadığınız sırlarınıza ortak olan jinekoloğunuzu
seçerken özen göstermelisiniz.

Çağdaş ve bilinçli bir yirmibirinci yüzyıl kadının
mutlaka düzenli olarak ziyaret ettiği bir jinekoloğu
olmalıdır. Jinekoloğunuz hayatınızdaki çok önemli
kişelerden biri olacaktır. Kendinize bir jinekolog ararken ilk
yapacağınız doğal olarak akraba ve arkadaşlarınızın
önerilerini almak olacaktır. Bu oldukça akılcı bir
yaklaşımdır. Pek çok kadın ilk kez jinekoloğa giderken bu
yolu seçer. Ancak öneriler zaman zaman kafa karıştırıcı
olabilir. Pek çok arkadaşınızın değişik jinekologları
vardır ve hemen hemen hepsi kendi doktorunun en iyisi olduğunu
söyler. Bu söylem büyük oranda doğrudur. Çünkü önemli
olan doktor ile kurulan ya da kurulabilen diyalogdur. Ancak
burada unutulmaması gereken nokta her bireyin yapılarının ve
beklentilerinin birbirinden farklı olduğu gerçeğidir. Aynı
doktor ile arkadaşınız çok iyi iletişim kurabilmesine
rağmen sizin aranızda bu derece tatminkar bir bağ
oluşmayabilir. Bu nedenle arkadaş tavsiyesi kararınızdaki tek
etken olmamalıdır.

Güven

Kendinize herhangi bir konuda ortak ararken ilk dikkat ettiğiniz
konu karşınızdaki kişi ile tatminkar bir iletişim kurup
kuramadığınız ona güven duyup duymadığınız olacaktır.
Jinekoloğunuz da sizin sağlığınız konusundaki ortağınız
olduğu için aynı prensip burada da geçerlidir.

İlk kural olarak jinekoloğunuzun yanında kendinizi rahat
hissedebilmeli ve ona gerçekten güven duyabilmelisiniz. Bu çok
önemli bir noktadır. Çünkü doktorunuzun tedaviniz ile ilgili
vereceği kararlar sağlığınızı direkt olarak
ilgilendirmektedir. Güven duymadığınız bir kişinin
önerilerine uymakta da zorluk çekersiniz. Böyle bir durum
sağlığınız ile ilgili sorunlara neden olabilir.Doktorunuzun
söylediklerinize inanmadığı ya da ciddiye almadığı
duygusuna kapılıyorsanız ya da tam tersi olarak doktorunuzun
açıklamaları sizi tatmin etmiyorsa bu durumda aranızda bir
güven sorunu var demektir ve bu sağlıklı bir hasta-doktor
ilişkisi ile sonuçlanmaz. Bu sorunu konuşarak
çözebilirsiniz. Çözemediğiniz taktirde o jinekolog sizin
için uygun değil demektir. Kaliteli bir sağlık hizmeti
alabilmeniz için ilk şart doktorunuza güven duyabilmenizdir.

Mesleki deneyim

Doğal olarak kendi sağlığınız ya da eğer hamileyseniz
bebeğinizin sağlığı için en iyisini istemek hakkınızdır.
Bu nedenle çeşitli şekillerde jinekoloğunuzun mesleki
deneyimlerini sorgulayabilirsiniz. Doktorunuzun mesleki deneyimi
hakkında karar verirken bazı noktalara dikkat etmelisiniz. Tıp
en hızlı ilerleme kaydedilen bilim dallarından birisidir. Bu
ilerlemenin sonucu olarak her tıp branşı alt dallara
bölünmüş bazı doktorlar kendi branşları ile ilgili alt
konularda daha deneyim sahibi olmuşlardır. Kadın
hastalıkları ve doğum açısından bakıldığında bu alt
branşlaşmanın en güzel örneği kanser ve üreme sağlığı
konularıdır. Özel merak eğitim ve deneyim gerektiren bu
konularda her jinekoloğun bilgi ve söz sahibi olması
beklenemez. Dolayısı ile jinekoloğunuzun sizi bu tür
sorunlarınız için daha deneyimli başka bir jinekoloğa
yönlendirmesi onun kötü ya da yetersiz doktor olduğu
anlamına gelmez. Benzer şekilde özel branşlaşma
gerektirmeyen bir sorununuzda da doktorunuz diğer
meslekdaşları ile fikir alışverişinde bulunmak ya da
onlardan yardım almak isteyebilir. Bu tür uygulamalar
özellikle ekip çalışması içinde bulunan kliniklerde sıkça
yapılır ve bu tür branş içi konsültasyonlar doktorunuzun
yetersizliğini değil sizin sağlığınıza verdiği önemi ve
değeri gösterir.

Ekol farkı

Tıp bilim olarak diğer pozitif bilim dallarından farklıdır.
Aynı noktaya giden birbirinden farklı pek çok yol vardır ve
bu yollar çoğu zaman doğru yollardır. Buna ekol
farklılığı denebilir. Aynı ya da benzer hastalıklar için
değişik doktorların değişik tedavi yaklaşımları olabilir.
Bu yaklaşımların hiç birisi de yanlış olmayabilir.
Jinekoloğunuzu seçerken tercih ettiği ekolün sizin
beklentileriniz ile örtüşmesine dikkat etmelisiniz. Örneğin
siz sorunlarınızdan kurtulmak için ameliyatı en son çare
olarak görürken doktorunuz daha çok cerrahi ağırlıklı bir
ekolü benimsemişşe aranızda sürtüşmeler yaşanabilir.Ya da
tam tersi olarak siz ameliyatı sorunlardan kurtuluş yolu olarak
görürken doktorunuz genelde tıbbi tedavi ya da beklemekten
yana olabilir. Ekol farklılıkları oldukça hassas bir konudur.
Her ne olursa olsun burada anlatılmaya çalışılan
farklılıklar bazı doktorların zorla ameliyat yapmaya
çalışması olarak algılanmamalıdır. Mesleğine ve insana
saygılı hiçbir doktor daha kolay ve az riskli bir tedavi
alternatifi varken ameliyat ya da benzeri tedavileri benimsemez
ve önermez.

Yaklaşım

Doktorunuz sizi soru sormaya özendiriyor soru ve
sorunlarınızı dinliyor mu ya da sizi dinlemede isteksiz veya
çok mu meşgul görünüyor?

Bir an önce muayenenizi bitirip bir sonraki hastaya geçmek
ister gibi bir izlenim mi uyandırıyor?

Sizin yakınma ve endişelerinizi öğrenmeye istekli mi
görünüyor yoksa otoriter bir tavır mı sergiliyor?

Bunlar son derece önemli noktalardır. Durumunuz ve
hastalığınızı öğrenmek nedenleri tedavi alternatifleri
bunların risk yarar ve başarı oranları hakkında
bilgilendirilmek sizin bir hasta olarak en doğal hakkınızdır.

Anlamsız ya da komik olduğunu düşünseniz bile aklınıza
takılan her soruyu doktorunuza çekinmeden sorabilmelisiniz.
Doktorunuza bir soru sormak istediğinizde herhangi bir nedenle
çekingenlik ya da korku duymamalısınız. Hastalığınız ile
ilgili her konuyu doktorunuzla rahatça tartışabilmelisiniz.
Doktorunuzun bu konudaki yaklaşımından duyduğunuz tatmin
jinekoloğunuzu belirlemenizde önemli bir rol oynamalıdır.

İletişim

Doktorunuzun sizin anlayacağınız dilden konuşması son derece
önemlidir. Son derece karmaşık söylenmesi güç tıbbi
terimler kafanızı karıştırmaktan başka bir işe yaramaz.
Doktorunuzla konuşurken ne demek istediğini anlayabilmelisiniz.
Doktorunuz da tıbbi bir terim kullandığında bunun anlamını
size açıkamalıdır.

Ulaşılabilirlik

Herkes doktorundan en önemli hasta kendisiymiş gibi
davranmasını ister. Bu çoğu zaman anlaşılabilir kabul
edilebilir ve hoşgörülebilir bir istektir. Bu istek ve
beklentinin en güzel yansıması hasta herhangi bir nedenle
doktoruna ulaşmak istediğinde ortaya çıkar. İletişim
çağı olarak adlandırılan günümüzde gerek duyduğunuz an
doktorunuza ulaşabilmelisiniz. Sağlık konu olduğunda saat
zaman yer kavramı ortadan kalkar. Bu durum özellikle bir bebek
bekliyorsanız son derece kritik bir hal alır. Doktorunuza ne
zaman gereksinim duyabileceğiniz. belli olmaz. Bu nedenle her
gerek duyduğunuzda jinekoloğunuza telefon cep telefonu
e-posta gibi yöntemler ile ulaşabilmeli ve cevap
alabilmelisiniz. Bazı ufak tefek sorunlarınızı muayenehane ya
da hastaneye gitmeden iletişim yöntemlerini kullanarak
çözebilmelisiniz. Kadınların önemli bir kısmının
çalıştığı günümüz şartlarında zaman pekçok şeyden
daha değerlidir.

Ekonomi

Günümüzde ekonomik koşulların ağırlığı hemen herkesi
değişik derecelerde etkiliyor. Pek çok kişi kişisel
bütçesinde kısıtlamaya gitmek durumunda kalıyor ve maalesef
ilk kısıtlamaya kurban giden kalem sağlık harcamaları
oluyor. Muayene ve tedaviler ya erteleniyor ya da daha ekonomik
ve bütçeye uygun hastane ve muayenehaneler tercih edilmek
durumunda kalınıyor. Öte yandan giderek yaygınlaşan özel
sağlık sigortaları hasta haklarına aykırı olarak
hastaları kendi terih ettikleri ve kendilerini güvende
hissettikleri doktora değil sadece anlaşmalı oldukları
doktorlara ve hastanelere yönlendiriyor.

Ekonomik durum söz konusu olduğunda hastane çok daha önem
kazanıyor. Özellikle doğum sezaryen ya da benzeri bir cerrahi
işlem gerçekleştirilecekse bu önem çok daha artıyor.
Cerrahi işlemlerde planlar olumlu değil olumsuzluklar üzerine
yapılmalıdır. Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında
yapılan cerrahi girişimlerin tamamına yakını herhangi bir
problem ortaya çıkmadan sorunsuz bir şekilde tamamlanır. Bu
durumda hastanenin fiziki ve tıbbi şartlarının birinci
derecede önemi yoktur. Ancak bir olumsuzluk ortaya
çıktığında bu faktör ön plana çıkar. Bu nedenle
hastanenin fiziki şartları acil durumda konsültasyon
yapılabilecek ana branşlarının 24 saat aktif olarak
bulunmasıameliyathanelerinn 24 saat düzenli olarak hizmet
vermesi kan istasyonu 24 saat çalışan laboratuvar erişkin
ve bebek yoğun bakım ünitesi gibi özellikleri hayat
kurtarıcı olabilir. Bu özellikler bir hastanenin ücretini
belirleyen ana faktörlerdir. Hastane tercih ederken otelcilik
hizmeti son planda göze alınmalıdır.

Sonuç

Sonuç olarak sağlığınızı teslim edeceğiniz
jinekoloğunuzu seçerken şu sorulara cevap aramalısınız?


Doktorun yanında kendinizi rahat hissedebiliyor musunuz?
Sorunlarınızı dilediğiniz gibi anlatabiliyor musunuz?
Aklınıza takılan soruları çekinmeden yöneltebiliyor
musunuz?
Sorularınıza tatminkar cevaplar alabiliyor musunuz?
Doktor durumunuz hakkında size yeterli ve
anlayabileceğiniz dilde aydınlatıcı bilgi veriyor mu?
Gerekli olduğu zaman doktorunuza cep telefonu ya da
e-posta ile rahatlıkla ulaşabiliyor musunuz?
Muayeneden çıktıktan sonra aklınızda herhangi bir
şüphe kalmadan gönül rahatlığı ile evinize
dönebiliyor musunuz?


Bu soruların çoğuna evet cevabı veriyorsanız kendinizi
için doğru jinekoloğu seçmişsiniz demektir.

[/b]


Kaynak: Dr.Alper Mumcu