Fetal duruş bozuklukları

[/b]

Bebeğin rahim içerisindeki pozisyonu fetal duruş olarak
adlandırılır. Bu duruş pozisyonunda fetusun rahim ağzına en
yakın olan kısmı önde gelen kısım olarak adlandırılır.
Bebeklerin yaklaşık –'sında önde gelen kısım baştır.
Ancak doğumun fizyolojik ve en kolay şekilde
gerçekleşebilmesi için başın belirli bir şekilde leğen
kemiği içinde durması gerekir. Bu ideal pozisyonda bebeğin en
önde gelen kısmı kafasının arkasındaki çıkıntıdır ve
bu çıkıntının annenin ön tarafında olması gerekir. Yani
ayakta duran bir kadında bebeğin yüzü arkaya (annenin
omugasına) bakar durumda olmalıdır.Bu sayede bebeğin başı
kemik çatıya mümkün olan en küçük çapı ile girer. Bu
pozisyona occiput anterior onde gelen kısma da vertex adı
verilir. Occiput anterior dışındaki gelişlere malprezentasyon
denir. Bu gelişlerden bazısı normal doğum için uygun
değildir. Normal yoldan doğumun gerçekleşebileceği fetal
duruş bozukluklarında doğum eylemi normale göre daha yavaş
ilerler ve zor doğum söz konusu olabilir.

Occiput Posterior ve Occiput Transvers

Bu pozisyonda bebeğin yüzü annenin ön tarafına
bakıyordur.Tanı rahim açılırken vajinal muayene ile konur.
Nadiren ultrasonda doğum öncesi saptanabilir.Occiput
transversde ise bebeğin başı yana doğru bakar pozisyondadır.
Transvers pozisyon eylem ilerledikçe anterior ya da posteriora
dönebilir. Her iki pozisyonda da eğer bebek küçük ise doğum
kolay olabilir. Eylemin ilerlemdiği durumlarda sezeryen
gerekir.Bazen takılan bir forseps yardımı ile başın
döndürülmesi denenebilir. Ancak bu yaklaşım son yıllarda
sezaryene göre daha riskli olması nedeni ile yavaş yavaş terk
edilmektedir.

Alın gelişi

Bebeğin önde gelen kısmı yine başıdır ancak vertex değil
alın gelişi söz konusudur. Doğumların %0.2'sinde
görülür.Eylem ilerledikçe vertex'e dönebilir. Eğer
dönmezse ve/veya doğum ilerlemez ise sezaryen planlanmalıdır.

Yüz Gelişi

Bebeğin başı iyice arkaya doğru esnemiştir.Bu pozisyonda
çenenin duruşuna göre karar verilir. Çene önde ise
(anterior annenin ön tarafı) normal doğum olabilir ancak
çenenin arkaya doğru olduğu durumlarda bu doğum normal yoldan
gerşekleşemez ve sezaryen gerekli olur.Doğumların %0.2'sinde
rastlanır.

Makat Geliş

Ultrason ile en kolay fark edilen geliş bozukluğudur. %3
gebelikte rastlanır. Baş gelişlere göre makat duran
bebeklerde daha fazla konjenital anomaliye rastlandığından
dikkatli olunmalıdır. Makat gelişler kendi içinde saf makat
tam makat ve ayk gelişi olarak üçe ayrılırlar. Nedeni tam
olarak bilinmemekle beraber erken doğumlarda konjenital anomali
vakalarında ve rahim şekil bozukluklarında daha çok
görülür.Eski bir tedavi yaklaşımı bebeğin hekim
tarafından dıştan döndürülmesidir. Ancak son yıllarda
kullanılmamaktadır. Daha önce doğum yapmış olanlarda normal
doğum denenebilir fakat bu oldukça riskli olabilir. Bebeğin
gövdesi doğduktan sonra rahim ağzı hızla kasılarak bebeğin
boynunu sıkıştırabilir ve bebek kaybedilebilir. Günümüzde
makat gelişler için tercih edilen doğum şekli sezaryendir.

Yan Geliş

Bebeğin anne karnında yan durmasıdır. Genelde önde gelen
kısım omuzdur. %0.3 vakada rastlanır.Normal yoldan doğma
şansı yoktur. 37 haftadan önce saptanırsa dışarıdan
bebeği döndürmek denenebilir ancak son yıllarda terk edilen
bir yaklaşımdır.

Bileşik Geliş

Muayenede birden fazla kısmın önde geldiği durumlardır. En
sık baş ve el birarada görülür. Doğum normal seyrine
bırakılır. Sıklıkla bebek elini çeker ve vertex geliş
olarak doğar.

[/b]


Makat Geliş- Bebeğin
ters durması
Sezaryen - Genel
bilgiler
Sezaryen aşamaları

Kaynak: Dr.Alper Mumcu