Gebelik ve Grip Aşısı

[/b]

Influenza yani grip salgınları kış aylarında sık
görülen ve sadece Amerika Birleşik Devletlerinde her yıl
20.000'den fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan
ciddi enfeksiyonlardır. Bu hastaların büyük bir kısmı 65
yaşından büyük kişilerdir. Hastalık çocuklarda daha sık
görülmekle birlikte ciddi komplikasyonlar ve ölüm 65 yaş
üzerinde daha fazladır.

Gribi ve neden olduğu ciddi koplikasyonları önlemenin tek
ve en etkili yolu grip aşısıdır.

Amerikan Bağışıklama Ugulamaları Tavsiye Komitesi grip
aşısının asıl hedef kitlesini şu şekilde bildirmektedir:


65 yaşından büyükler
Yaşı kaç olursa olsun kronik hastalığı olanlar
(astım diabet vb.)
Yüksek risk altındaki kişiler ile temas halinde
olanlar (sağlık personeli)
Hamileliklerinin 2. ya da 3. trimesteri salgın dönemine
denk gelen kadınlar


Grip aşısı genelde 3 tür Influenza virüsüne karşı
bağışıklık sağlar. Aşının içeriği her yıl
değiştirilerek o yıl içinde salgınlara neden olması
beklenilen virüslere karşı olacak şekilde üretilir.

Tavuk yumurtasından elde edilen besi yerlerinde üretilen
virüsler inaktive hale getirilerek enfeksiyone neden olma
potansiyelleri ortadan kaldırılır ancak vücutta antiko
üretimini uyarma özellikleri kaybolmaz.

Etkinliği

Aşının etkinliği genelde aşı yapılan kişinin yaşına ve
o yıl enfeksiyona neden olan virüsle aşının içerdiği
inaktive virüsün benzerliğine bağlıdır ve ortalama p-90
civarındadır.

Hamilelerde grip aşısı

Özellikle hamileliğin son dönemlerinde gribe yakalanan
kadınlarda komplikasyon görülme riski artmaktadır. 1998
yılında yapılan bir araştırmada 17 sezon boyunca yapılan
incelemeler sonucu hamile kaınlarda grip nedeni ile hastaneye
yatırılarak tedavi edilmeyi gerektirecek kadar şiddetli
yakınmaların hamile olmayanlara göre çok daha fazla
görüldüğü ortaya konmuştur. Yine 1918-19 ve 1957-58
yıllarında tüm dünyayı etkileyen salgınlar sırasında
pekçok hamile kadının da hayatını kaybettiği bilinmektedir.


Hamilelik sırasında kalp atım hızında kalbin
pompaladığı kan miktarında oksijen tüketiminde akciğer
kapasitesinde ve bağışıklık sisteminde ortaya çıkan
fizyolojik değişiklikler gribe bağlı komplikasyonların
görülme olasılığını arttırmaktadır.

Bu bulguların ışığında Amerikan Hastalık Kontrol
Merkezi (Centers for Disease Control and Prevention) grip
sezonunda 2. ya da 3. trimesterda olacak olan tüm hamile
kadınların grip aşısı olmalarını önermektedir.
Amerikadaki diğer bilimsel dernekler de bu öneriyi
desteklemektedir.

Grip aşısı inkative virüs aşısı olduğundan yai canlı
virüs içermediğinden gebelikte kullanımının herhangi bir
sakıncası yoktur. İkibin hamile kadın üzerinde yapılan bir
araştırmada aşının ne anne adayı ne de bebek üzerinde
herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı gösterilmiştir.
Benzer ancak daha az sayıda kadın üzerinde yapılan başka bir
araştırma da aynı sonucu vermiştir.

Grip aşısı gebeliğin her döneminde güvenli olmakla
birlikte ilk trimesterda çok gerekli olmadıkça ilaç
kullanımından kaçınma geleneği nedeni ile pekçok hekim
aşıyı bu dönemin sonunda yaptırmayı uygun görmektedir.
Yine ilk trimesterda düşük olma olasılığı fazla
olduğundan bu dönem atlatıldıktan sonra aşının yapılması
daha uygundur.

Aşı aynı zamanda emziren annelerde de güvenle
yapılabilir.

Kimlere yapılmaz?

Grip aşısı aşının içinde bulunan maddelere ve özellikle
yumurtaya karşı alerjisi olanlara yapılamaz.

Ne zaman yapılır?

Grip aşısı için en uygun dönem Ekim ve Kasım aylarıdır.
Ancak bu aylarda hamileliklerinin ilk trimesterını
yaşayanlarda ertelenebilir. Aşı kas içi enjeksiyon olarak
koldan yapılır.

Yan etkiler

Grip aşısı canlı virüs içermediğinde hastalığa neden
olmaz. Aşı sonrası erken dönemde ortaya çıkan grip tamamen
rastlantısaldır.

En sık karşılaşılan yan etki enjeksiyon alanında
görülen şişlik ile hassasyettir ve olguların -64'ünde
görülür.

Ateş halsizlik kas ağrısı gibi elirtiler özellikle ilk
kez aşı olanlarda 6-12 saat sonra ortaya çıkabilir ve genelde
1-2 günde kaybolur.

Nadiren alerjik reaksiyon ve anafilaksi gelişebilir. Yine
çok nadir olarak Gullain-Barre Sendromunun ortaya
çıkabileceği bildirilmiştir.

Sonuç olarak hamilelikte grip aşısı güvenlidir ve
yapılması önerilmektedir.

KAYNAKLAR


ACOG Committee on Primary Care. Primary and preventive
care: periodic assessments. Obstet Gynecol 1999; 94: 1-7
(ACOG Committee Opinion #229).
Bierman CW Shapiro GG Pierson WE Taylor JW Foy HM
Fox JP. Safety of influenza vaccination in allergic
children. J Infect Dis 1997;136;S652--5
Centers for Disease Control and Prevention. Prevention
and control of influenza: recommendations of the Advisory
Committee on Immunization Practices. MMWR 2002; 51(No.
RR-3): 1-31.
Heinonen OP Shapiro S Monson RR Hartz SC Rosenberg L
Slone D. Immunization during pregnancy against
poliomyelitis and influenza in relation to childhood
malignancy. Int J Epidemiol 1973; 2:229-35
Kirshon B Faro S Zurawin RK Samo TC Carpenter RJ.
Favorable outcome after treatment with amantadine and
ribavirin in a pregnancy complicated by influenza
pneumonia: a case report. J Reprod Med 1988;33:399--401.
Margolis KL Nichol KL Poland GA Pluhar RE. Frequency
of adverse reactions to influenza vaccine in the elderly:
a randomized placebo-controlled trial. JAMA
1990;264:1139--41.
Neuzil KM Reed GW Mitchel EF Simonsen L Griffin MR.
Impact of influenza on acute cardiopulmonary
hospitalizations in pregnant women. Am J Epidemiol 1998;
148:1094-102.
Schoenbaum SC Weinstein L. Respiratory infection in
pregnancy. Clin Obstet Gynecol 1979;22:293--300.
Schonberger LB Bregman DJ Sullivan-Bolyai JZ et al.
Guillain-Barre syndrome following vaccination in the
National Influenza Immunization Program United States
1976--1977. Am J Epidemiol 1979;110:105--23.
Shahab SZ Glezen WP. Influenza virus. In: Gonik B ed.
Viral diseases in pregnancy. New York NY:
Springer-Verlag 1994:215--23.


[/b]

Kaynak: Dr.Alper Mumcu