Hamilelik ve Kabakulak

[/b]
Yazan: Dr.alper mumcu Tarih:Kabakulak hastalığı paramiksovirüs adı verilen virüs
ailesine bağlı bir virüsün neden olduğu bir enfeksiyon
hastalığıdır. Aynı grup virüsler içinde kızamığa neden
olan virüs de bulunur.

Genelde 5-15 yaş grubu çocuklarda görülen kabakulak tüm
dünyada çok yaygın bir çocukluk çağı
hastalığıdır.Sıklıkla kış aylarında ortaya çıkar.

Görülme sıklığı

Kabakulak aşısının ilk kez kullanılmya başladığı 1967
yılından beri hastalığın görülme sıklığında büyük
bir düşüş yaşanmıştır. Amerika Birleşik Devletlerinde
1967 yılında 152.000 civarında olan yıllık hastalık
sayısı 1990'lı yılların sonunda 1.000'in altına
düşmüştür.

Bulaşma yolları

Hastalık havadan damlacık yolu ile ya da hasta
olan birinin eşyalarının kullanılması yolu ile bulaşır.
Hasta olan kişi öksürük ya da hapşırma ile virüsleri
havaya salar ve bu virüsü soluyan kişi hastalığı kapar.
Bulaştırıcılık belirtilerortaya çıkmadan 1-2 gün önce
başlar ve 10 gün kadar devam eder. Kuluçka süresi ortalama 18
gün olup 7-23 gün arasında sürebilir.

Belirtileri

Virüs üst solunum yollarında çoğalmaya başlar. Daha sonra
ise kan yolu ile (viremi) tüm vücuda yayılır. Genelde salgı
bezlerini ve nadiren merkezi sinir sitemini tutar. En sık
kulağın hemen altında bulunan ve parotis olarak adlandırılan
türük bezinde belirtilere neden olur.

Hastaların -20'sinde herhangi bir belirti ortaya
çıkmadan sessizce kendiliğinden iyileşir. Belirtiler ortaya
çıkan kişilerde ise en sık karşılaşılan bulgular ateş
başağrısı iştahsızlık salgı bezlerinde hassasiyet
çene civarında ve kulak altında ağrı ve şişliktir.

Hastalığa yakalanan erişkin erkeklerin 0'unda ise şiş
ve ağrılı testisler görülür. Ergenlik döneminde geçirilen
kabakulak hastalığı ileriki dönemlerde sperm bozukluklarına
neden olabilir ancak bu çok sık karşılaşılan bir durum
değildir.

Çok nadiren beyinde de enfeksiyona (ensefalit menenjit)
neden olabilir.

Belirtiler genelde 1 hafta içinde hafifleyerek kendiliğinden
kaybolur.

Birkez kabakulak geçirildiğinde ömür boyu bağışıklık
sağlanır ve daha sonra kişi virüsle karşılaşsa bile
hastalık ortaya çıkmaz.

Hamilelikte kabakulak

Hamilelik döneminde kabakulak diğer dönemlerden daha şiddetli
seyretmez.

Hamilelik sırasında kabakulak görülme sıklığı
10.000'de 0.8-10 arasındadır.

Hamileliğin ilk 12 haftasında anne adayında kabakulak
olması durumunda düşük oranlarında anlamlı bir artış söz
konusudur. Düşük en sık virüsle karşılaşıldıktan
sonraki ilk 2 haftada görülür.

Düşük olmaması durumunda bebekte herhangi bir anomaliye
neden olmaz. bu nedenle gebeliğinin erken dönemlerinde
kabakulak ile temas eden bir kadında gebeliği sonlandırmak
gerekmez.

Kabakulak virüsü plasenta ve bebekte de enfeksiyon yaratma
potansiyeline sahip olsa da yapılan pekçok çalışmada anne
adayında görülen hastalığın bebekte anomaliye neden olduğu
gösterilememiştir. Endokardial fibrosiz adı verlen ve kalp
kaslarında kalınlaşma olarak tanımlayabileceğimiz bir durum
ile ilgisinin olup olmadığı açık değildir.

Çok nadiren doğum sonrası bebekte solunum sıkıntısı
kanda trombosit sayılarında azalma ya da dalakta büyüme
olabileceği ileri sürülmektedir.

*

[/b]

Kaynak: Dr.Alper Mumcu