Hamilelikte sinek ilaçları güvenli midir?

[/b]
Yazan: dr.alper mumcu Tarih:Sıcak yaz günlerinin gelmesi ile birlikte alışkın
olduğumuz bir problem ile yine karşı karşıya kaldık:
Sivrsinekler. Böyle günlerde hamile kadınların sıkça
sordukları soruların başında sinek ilaçlarının bebeklerine
zarar verip vermeyeceği geliyor. Gerçekten de sinek de olsa bir
canlı türünün hayatını sona erdiren bir maddenin
gelişmekte olan bebek üzerinde olumsuz etkileri olmasını
beklemek son derece normal. Ancak pratikte yaşananlar böyle
değil.

Sinek-Böcek ilaçlarına bir bakış

Çeşitli sinek böcek gibi haşeratın bertaraf edilmesi için
kullanılan kimyasal maddeler insektisid
olarak adlandırılır. İnsektisidler evlerde hamam böceği
sinek gibi zararlı canlıların yok edilmesi amacıyla
kullanılabileceği gibi tarım alanında bitkilere dadanan
zararlılarla mücadelede de kullanılmaktadır.

İnsektisidler içerdikleri kimyasal maddeye göre
sınıflandırılırlar. Organoklorinler organofosfatlar
karbamatlar gibi pekçok değişik insektisid vardır. Hamilelik
sırasında bu kimyasal ajanlara maruz kalmanın etkilerini tam
anlamıyla değerlendirmek birkaç nedenden dolayı mümkün
değildir. Örneğin ev ya da ofis ortamında kullanılan sinek
ilaçlarında maruz kalınan miktar sabit değildir ve bu
miktarı saptamak neredeyse olanaksızdır. İkinicisi piyasada
satılan ilaçların hemen hespi birden fazla türde insektisid
içerdiğinden belirli bir türün etkisi tek başına
değerlendirilemez. Son olarak insektisidler organikçözücüler
ile birarada bulunurlar ve yapılan birkaç sınırlı
çalışmada organik çözücülerin erken gebelikte kol ve bacak
anomalilerine neden olabileceği ileri sürülmüştür. Bu iddia
başka çalışmalar tarafından desteklenememiştir.

Son zamanlarda piyasada sinek kovucu bazı kimyasallar
satılmaya başlanmıştır. Vücuda sürülerek uygulanan bu
ürünler sinek kovucu olarak adlandırılırlar. Sinek
kovucuların çoğu Diethyltoluamide ya da kısaca DEET adı
verilen bir madde içerir. DEET bilinen en güçlü sinek
kovuculardandır. Özellikle sivrisinekler ile başa çıkmada
son derece iyi sonuç verir. Ancak insanlarda DEET'in yaklaşık
.7'si deriden emilerek kan dolaşımına geçer. Ağzıdan
yüksek dozlarda alınıdığında DEET'in hamile farelerde
plasentayı geçerek fetusa ulaştığı gösterilmiştir.
Sıçanlarda yapılan çalışmalarda teratojenite yani bebekte
anomali yapma potansiyeli gözlenmemiştir.

ÖNERİLER

Genel insektisidler


Sinek/böcek ilacı siz ortamda yokken sıkılmalıdır
8 saat süreyle ilaçlanan odaya girmemeniz önerilir.
Odaya girmeden önce odayı iyice havalandırınız.


Sinek savarlar


Yüksek oranda DEET içeren ilaçları tercih etmeyin
Bu ilaçları aşırı miktarlarda sürmeyin ya da
kullanmayın
Uzun süre kullanmayın


Özetleyecek olursak sinek böcek ilaçlarının gelişmekte
olan bebek üzerindeki potansiyel taratojenik etkileri sadece
hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarla sınırlıdır ve bu
çalışmalarda çok yüksek dozda ilaç kullanılmaktadır.
İlaçların insanlar üzerindeki etkileri ile ilgili çok
sınırlı sayıda veri vardır. Bu nedenle insanlar üzerinde
olumsuz etkilerinin olmadığı kesin olarak söylenemez ancak
oluşabilecek etkiler çok büyük bir olasılıkla normal
insanların karşılaştığı dozlarda ortaya çıkmamaktadır.
Bu etkilerin görülebilmesi için anne adayı çok yüksek
miktarlarda sinek ilacına maruz kalmalıdır. Bu kadar yüksek
miktarda ilaca maruz kalındığında ise bebek etkilenmeden
önce anne adayında zehirlenme belirtilerinin ortaya çıkması
beklenir.

[/b]

Kaynak: Dr.Alper Mumcu