Hamilelikte ultrason ne sıklıkta yapılmalıdır?

[/b]

Hamile bir kadının tüm hamileliği boyunca kaç kere
ultrasonografi incelemesine girmesi gerektiği konusunda katı
kurallar yoktur. Ultrasonografinin son yıllar içinde
gösterdiği gelişme hem cihazların boyutlarının
küçülmesine hem de ücretlerinin ucuzlayarak daha fazla
kullanıcıya ulaşabilmesine olanak sağlamıştır. Bu
gelişmenin sonucunda günümüzde nerdeyse artık her
muayenehanede bile değişik kalitede ultrason cihazları
buylunur hale gelmiş hatta bazı merkez ve özel
muayenehanelerde 3 boyutlu ultrason cihazları da yerini
almıştır.

Bu gelişmelerin doğal bir sonucu olarak da gebelik
takiplerinde ultrason incelemeleri rutinin bir parçası haline
gelmiştir. Sağlık hizmetlerinin oldukça pahalı olduğu
Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere çoğu
gelişmiş ülkede ise gebelik takiplerinde ülkemizde olduğu
kadar sık ultrason incelemesi yapılmamaktadır. Bunun nedeni
her ultrason incelemesi için ayrı ücret alınması ve bu
yüksek maliyetin hizmeti alanlar ve sigorta şirketlerince
karşılanmamasıdır. Bu gibi ülkelerde ilk ultrason incelemesi
7-8. haftalarda yapılmakta daha sonra 18-23 haftalar arasında
detaylı inceleme ve 34. haftasa son bir değerlendirme
yapılmaktadır. Son zamanlarda ense kalınlığını
değerlendirmek için 11-14. haftalarda da ek bir ultrason
incelemesi giderek yaygınlaşmaktadır.

Ülkemizde ise durum biraz daha farklıdır. Bizde hem kadın
hastalıkları hem de gebelik muayenelerinde ultrason incelemesi
rutinin bir parçasıdır ve ayrıca ücretlendirilmemektedir.

Aradaki bu farklılık her doktor vizitinde ultrason ile
bakılması şart mıdır? sorusunu gündeme getirmektedir. Bu
sorunun kesin bir cevabı yoktur. Bilimsel açıdan
bakıldığında yüksek riskli olmayan gebeliklerde gerçekten
de her muayenede ultrason ile bakılması gerekli olmayabilir. Bu
durumda bebeğin gelişiminin ve büyüklüğünün
değerlendirilmesinde eskiden olduğu gibi rahimin üst
noktasının mezura ile ölçülmesi bebeğin duruş şeklini
tahmin edebilmek için elle muayene yapılması bebeğin kalp
atımlarının saptanması yani hayatta olup olmadığının
tespit edilmesi için boru şeklinde kulaklık ile ya da dapton
cihazı ile dinlenmesi ve sonuçta bebeğin sağlıklı ve normal
olduğuna subjektif bir şekilde karar verilmesi gerekir.

Öte yandan bilgisayarların yaşantımızın her anına
girdiği 21. yüzyılda bu tür subjektif değerlendirmeler
yerine daha objektif ölçümler ve gözle izleyerek yapılan
değerlendirme kanımca çok daha çağdaş bir yaklaşımdır.
Kaldı ki günümüzde jinekolojik muayenelerde bile artık
bimanuel muyayene adı verilen elle muayene tekniğini çok
gerekmedikçe kullanmıyoruz. Eski hekimlerin deyimi ile
jinekologların gözü artık parmaklarının ucunda değil
ultrason probunun ucunda. Bu sayede muayeneler de hasta için hem
daha konforlu hem de objektif olmakta.

Gebelik takiplerinde de eski yaklaşım yerine herhangi bir
zararı olmadığı bilinen ses dalgalarıın yani ultrasonun
yardımı ile bebeğin gelişim ve sağlık durumunun
değerlendirilmesi çok daha uygundur..

[/b]


Hamilelikte
ultrason menüsü
Hamilelikle
ultrason zararlı mıdır

Kaynak: Dr.Alper Mumcu