Hasta Hakları

[/b]

Bir
Sağlık Kuruluşuna sağlık hizmeti almak için başvuran
herkesin;


1.
Hizmetten genel olarak faydalanma:


Adalet ve
hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın
teşvik edilmesine*

yönelik
faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya

2.
Eşitlik içinde hizmete ulaşma:


Irk dil
din ve mezhep cinsiyet siyasi düşünce felsefi inanç*

ekonomik
ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya

3.
Bilgilendirme:


Her
türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye

4.
Kuruluşu seçme ve değiştirme:


Sağlık
kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık
kuruluşunda*

verilen
sağlık hizmetlerinden faydalanmaya

5.
Personeli tanıma seçme ve değiştirme:


Sağlık
hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin
kimliklerini*

görev ve
ünvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye

6.
Bilgi İsteme:


Sağlık
durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı
olarak istemeye

7.
Mahremiyet:


Gizliliğe
uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya

8.
Rıza ve İzin:


Tıbbi
müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde
hizmetten faydalanmaya

9.
Reddetme ve durdurma:Tedaviyi
reddetmeye ve durdurulmasını istemeye

10.
Güvenlik:


Sağlık
hizmetini güvenli bir ortamda almaya

11.
Dini vecibelerini yerine getirebilme:


Kuruluşun
imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler*

çerçevesinde
dini vecibelerini yerine getirmeye

12.
Saygınlık görme:


Saygı
itina ve ihtimam gösterilerek güleryüzlü nazik şefkatli
sağlık hizmeti almaya

13.
Rahatlık:


Her
türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve
rahatsız edici bütün etkenler*

giderilmiş
bir ortamda sağlık hizmeti almaya

14.
Ziyaret:


Kurum ve
kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak
ziyaretçi kabul etmeye

15.
Refakatçi bulundurma:Mevzuatın
sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve*

tabibin
uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye

16.
Müracaat şikayet ve dava hakkı:


Haklarının
ihlali halinde mevzuat çerçevesinde her türle başvuru
şikayet ve dava hakkını kullanmaya

17.
Sürekli hizmet:


Gerektiği
sürece. sağlık hizmetlerinden yararlanmaya

HAKKI VARDIR.

[/b]

Kaynak: Dr.Alper Mumcu