1 Hepatit B (Hiçbir zaman kan veremezler)
2 Hepatit C (Hiçbir zaman kan veremezler)
3 AIDS (Hiçbir zaman kan veremezler)
4 Sıtma (Tedavinin sağlanmasından 3 yıl sonradan itibaren kan verebilirler)
5 Frengi geçiren hastalar iyileşmeden 1 yıl sonra kan verebilirler
6 Creutzfeldt-Jacob hastalığı olanlar hiçbir zaman kan veremez
7 Chagas Hastalığı ( Alınan kan sadece fraksinasyon amaçlı kullanılabilir)
8 Tüberküloz (Tedavinin sağlanmasından 5 yıl sonra kan verebilirler)
9 Diabet (İlaç kullanmayan veya ilaç kullandığı halde kan şekeri regüle edilmiş olanlar kan verebilir)
10 Anemi (Anemi teşhisi konmuş kişiler kan bağışçısı olamazlar)
11 Gebeler kan veremez Doğum veya gebeliğin sonlan(dırıl)masından 6 hafta sonra kan verebilirler
12 Koroner kalp hastalığı angina pektoris ciddi kardiyak aritmi serebrovasküler hastalıklar arteriyal tromboz veya rekküren venöz trombozu olan kişiler kan veremezler
13 Allerji ( Astım hastaları kan veremez Polen allerjisi olanlar ise sadece allerjileri oldukları dönemde kan veremezler)
14 Otoimmün hastalığı olanlar kan veremezler
15 Kanama diatezi (Kanama eğilimi) olanlar ömür boyu kan veremezler
16 Bronşit (Kronik bronşit hastaları kan veremez)
17 Kronik nefrit ve pyelonefritli hastalar kan veremez Akut glomerulonefrit geçirmiş olanlar ise iyileşmeden 5 yıl sonra bağış yapabilir
18 Malign (Habis) hastalığı olanlar gönüllü donör olarak kabul edilmezler
19 Brusella almış olanlar tam iyileşmeyi takiben iki sene sonra kan bağışı gönüllüsü olabilirler
20 Epilepsi hastaları kan veremezler
21 Osteomyelit geçirmiş hastalar tam düzelmeden 5 yıl sonra kan verebilirler
22 Cerrahi: Büyük ameliyatlardan sonra 6 ay boyunca kan bağışı alınmazMide rezeksiyonu geçirenler ise hiçbir zaman donör olamazlar
23 Transfüzyon: Kan veya kan ürünü alan donörler 1 yıl boyunca kan veremezler
24 Attenüe virus aşısı yapılmış olanlar 3 hafta kan veremez( Su çiçeği sarı humma kızamık kızamıkçık oral polio kabakulak)
25 Ölü bakteri aşısı olanlar 5 gün donör olamazlar( Kolera tifo antrax)
26 İnaktif virus aşısı ve toxoid alanlar ise 3 gün kan veremezler ( Polio-injeksiyon influenza rabies difteri tetanoz)