Abuli


istem adı da verilen iç güdünün azalması ya da büsbütün yok olması biçiminde kendini gösteren bir ruh hastalığı Abuli en çok nevroz ve psikonevroz sırasında kendini belli eder Hasta ne yapması gerektiğini bilir fakat uygulamaya geçemez Uzun uzun düşünür pek çok kimseye sorular sorar; aldığı sonuçlar üstünde yine düşünür Geç ve güç olarak karara varır


Adet Öncesi Gerginlik

Bir çok kadının yaşadığı menstruasyon öncesi gerginlik aslında genel ruhsal yapımızın da bir yansıması olarak karşımıza çıkar Adet öncesi dönemde başlayıp mensin başlamasından sonraki birkaç güne kadar devam eden bu durum eğer tedavi edilmezse büyük ihtimalle bundan sonra da devam edip gidecektir Hemen her hanım adetlerinden önceki birkaç günü gergin geçirir ancak bu durum günlük işlevselliğini çok etkilemez Hastalık demek için aşağıdaki kriterleri bir kez gözden geçirin:

En az bir yıllık süre içerisinde sosyal mesleki ve akademik işlevselliğinde belirli düşüşe sebep olması

Duygulanımında donukluk mantıkdışılık veya kayıtsızlık gibi negatif belirtilerde yavaş yavaş ortaya çıkma ve şiddetlenme

Kişiler arası uyumda bozulma kendini toplumdan yalıtma yada toplumsal çekilme varlığı

Bu belirtilerin varlığı ile son 12 aylık adetlerde belirtiler devam ediyor veya artarak sizi rahatsız ediyorsa adet öncesi gerginlik sendromundan bahsetmek gerekir Her adet döneminizde kendinizi üzgün sıkıntılı veya duygulanımınızda hızlı oynaklık varsa ve zevk veren etkinliklere karşı ilginiz kayboluyorsa tedavi olarak bir ayınızın her gününü daha mutlu ve dolu dolu yaşayabilirsiniz
Akut Anksiyete

Nöbetler şeklinde görülür Birdenbire ortaya çıkar Titreme nefes alamama görülür Ölecekmiş gibi korku oluşur Yatkınlık olduğu gibi anne-baba ilişkilerine bağlı olarak anksiyete nevrozu gelişir Anksiyeteli çocukların anne babalarında da bozukluk vardır Bulaşma şeklinde de oluşabiliyor

Ericson denilince okul ve öğretmen akla gelir Ericson’a göre 6-11 yaşları latans dönemi olarak geçer Öğretmen okulda çocuğun kişiliğine yönelik karşı tutumlarda bulunursa çocukta aşağılık duygusu oluşur Bu da anksiyeteyi doğurur Özellikle ilkokul öğretmenleri anksiyeteyi azaltır ya da çoğaltır Öğretmenin tutumları anksiyeteyi oluşturur Aileden sonra anksiyete okulda oluşur

1 Çocukluk döneminde anksiyeteyi oluşturan nedenler daha sonra ortaya çıksa da aynı anksiyete yaşanır
2 Anksiyete oluşumundaki bir başka neden ise günlük yaşamı sürdürebilmek için gerekli yeteneklerin geliştirilmemiş olmasıdır
3 Tehlikeli dürtüleri denetim altında tutamama anksiyeteyi oluşturan bir başka nedendir
4 Geçmişte yaşanan sarsıcı bir olayın yeniden canlanması anksiyeteyi yaratır
5 Nevrotik anksiyeteli kişilerin sık yaşadığı durumlardan biride karar verme güçlüğüdür

Alkolizm

Alkole bağımlılıkla beliren ruhsal ve bedensel hastalık Alkol deyimi Arapça kökenlidir al belirtme takısıyla kaşları boyamakta kullanılan rastık tozu (Antimuan) anlamındaki kohl deyiminin birleştirilmesiyle yapılmıştır Alkolizm deyimini ilk kez 1856 yılında Stockholm Üniversitesi Profesörü Magnus Huss kullanmıştır Alkol anlamında Batı dillerinde ruh anlamına gelen spiritus sözcüğünden türeyen spirit (ispirto) deyimi de kullanılır Bitki özlerinin alkoldeki emiğine Batı dillerinde güzel kokulu ruh anlamında aromatic spirit (Lokman ruhu) denir

Alkolle ruh arasındaki kökten ilişki bütün bu deyimlerde açıkça görülmektedir Özellikle alkolün ruhu her türlü kaygı ve sıkıntılardan kurtaracağı rahatlatacağı savunulmuştur Alkol bitkilerden elde edilir Çeşitli alkoller vardır Örneğin metil alkol (metanol) insanı zehirler ve öldürebilir İçilen etil alkol (etanol)dür Etil alkol karbonhidratlardan mayalanma yoluyla oluşur Dünya Sağlık Örgütü (WHO) alkolik (alkol almadan yaşayamayan)ı şöyle tanımlamaktadır:

1 Alkolün işine engel olduğunu değil de işinin alkol almasına engel olduğunu söyleyen adan alkoliktir

2 Alkol alma isteğine engel olamayan içmekle sağlığı bozulan ve psikoterapiyi gereken hasta alkoliktir Alışkanlık başlığında da değindiğimiz gibi Dünya Sağlık Örgütü ruhsal bağımlılık (alışkanlık)la fiziksel bağımlılık (tutsaklık) durumlarını da birbirinden ayırmış ve alkolikliği fiziksel bağımlılık olarak tanımlamıştır Alkol bulamayan ya da içmesine engel olunan alkolik hekimin denetimi altına alınmazsa komaya girer ve ölebilir Jellinek 1960 yılında beş çeşit alkolizm tanımlamıştır:

1 Alfa alkolizm (alkol alışkanlığıdır alkol alınmadığı zaman hasta olunmaz)

2 Beta alkolizm (fiziksel bağımlılığın oluşmaya başladığı aşırı alkol içme durumudur mide-bağırsak bozuklukları ve karaciğer yağlanmaları gibi bedensel belirtiler de görülmeye başlamıştır)

3 Gamma alkolizm (fiziksel bağımlılık tamdır alkol alma isteği engellenemez alkol kesildiğinde yoksunluk belirtileri ortaya çıkar)

4 Delta alkolizm (ruhsal ve bedensel bozukluklar çoğalır alınan alkolün miktarı çoğaltılır en tehlikeli alkolizm dönemidir)

5 Epsilon alkolizm (zaman zaman başgösteren ve engellenemeyen alkol içme hastalığıdır hastanın alkolü aramadığı zamanlar da olur ama içmeye başlayınca komaya girinceye kadar alkol alır içki içme dönemi haftalar ve aylarca sürebilir bu hastalığa dipsomani de denir)

İçinde %5-20 alkol bulunan içkilerden ara sıra 20-300 cc içmenin sağlığa hiçbir zararı yoktur aşırı alkol kullanmaktan doğan deliliğe de alkol deliliği denir Alkol deliliği alkolikliğin olasılı bir sonucudur alkoliklerin alkolü birdenbire kesmeleri de bu sonucu doğurabilir

Alkol deliliğini aşırı alkol düşkünlüğünü dilegetiren alkolomaniden ve aşırı alkol almaktan doğan alkol sayıklamasından ayırmak gerekir Bir de alkol zehirlenmesi vardır ki İngilizce adından da belli olduğu gibi bu da bir çeşit psikoz (delilik)'dır bellek bozuklukları ve halüsinasyonlarla belirir Alkolikliğin oluşturduğu bedensel ve ruhsal hastalıklar pek çoktur Bunların başında alkol bunaması dipsomania alkol sarası Korsakof psikozu alkol paranoyası Wernicke halüsinasyonu gelir

Alkol bunaması zihinsel ve duygusal (hissi) tüm davranışların bozulmasıyla belirir hasta bellek yitimi (hafıza kaybı)ne uğrar ve çevresindekileri hatırlayamaz hastalık gün geçtikçe ilerler ve hastayı tam bir çöküntüye götürür Yukarıda Jellinek'in alkolizm sınıflamasından söz ederken değindiğimiz dipsomani zaman zaman başgösteren bir içki içme deliliğidir zaman zaman başgöstermesinden ötürü bir çeşit sara olarak nitelenmiş methil epilepsic (methomanıe) adıyla da anılmıştır içkisiz dönem genellikle 4-6 ay arasındadır içilen içki mikan inanılamayacak ölçüdedir bilinç bozulduğuyla beliren içki içme dönemi haftalar ve aylarca sürebilir

Alkolün beyin hücrelerinde yaptığı yıkım (tahribat) sonucu ortaya çıkan alkol sarası (epilepsisi) çok tehlikeli bir hastalıktır sara nöbetleri önlenemezse hastanın solunumu durur ve ölür Korsakof psikozu bellek bozuklukları ve sinir yangısı (polinevrit)'yla belirir bundan ötürü bu hastalığa polinevritik psikoz da denir gittikçe ilerleyen bir hastalıktır bunamayla sonuçlanır

Alkol paranoyası hastayı adam öldürmeye kadar götüren çok tehlikeli bir delilik biçimidir cinsel kuşkularla belirir hasta babasıyla eşi ya da kardeşiyle kızı arasında cinsel ilişki olduğuna inanır sürekli olarak onları gözetler ve sonunda onları öldürebilir Wernicke halüsinasyonu da bir çeşit deliliktir hasta sürekli olarak kendisine küfür edildiğini duyar saldırganlaşır ve kendisine küfür ettiğini sandığı kişileri öldürebilir Bunların dışında da aşırı alkol kullanımından kaynaklanan daha birçok hastalık vardır

Örneğin titreşik hezeyan bunlardan biridir hasta bir düş dünyası içine gömülür akrepler ve yılanlar gibi halüsinasyonlar belirir birçok acayip hayvanlar yakasından ve kolundan vücuduna girip çıkarlar ayrıca gözlerinin önünde cüce halüsinasyonları belirir önünde kurşun askerler gibi küçücük insanlar koşuş-maya başlar iyi sağaltılmazsa bu hastalık genellikle ölümle sonuçlanır Ayrıca beyin dokusu bozuklukları (Gaye ansefalopatisi) sinir bozuklukları (polineuropathie) yürüme ve konuşma bozuklukları (marchiafara bignami) beyincik bozulması (cerebeller degeneration) görme bozuklukları (ambliopia) vb gibi pek çok hastalıklar hep aşırı alkol almaktan kaynaklanır (Bu konuda ayrıntılı bilgi almak isteyenler American Psychiatric Association'un yayımladığı Diagnostic and statistical manual of Mentol Disorders DSM III adlı yapıta başvurabilirler)

Mide ve bağırsak yoluyla emilen "alkolün kandaki düzeyine alkolemi denir Alkolemi 0 miligram olduğu zaman insanın kendi kendini denetimi ortadan kalkar 00-400 miligrama yükselirse alkolik derin komaya girer ve ölebilir Kandaki alkol düzeyi (alkolemi) @ miligrama kadar aşırı bir neşe konuşkanlık ve atılganlık verir; bu sınır aşılınca konuşma bozulur ve davranışlar tutarsızlasın 0-300 miligram arasında saldırganlık başlar ve sapık cinsel eğilimler başgösterir kan basıncı düşer bulantı ve kusma olur