Kolesterol nedir?

Kolesterol yaşam için gerekli olan mum kıvamında yağımsı bir maddedir Kolesterol beyin sinirler kalp bağırsaklar kaslar karaciğer başta olmak üzere tüm vücutta yaygın olarak bulunur Vücut kolesterolü kullanarak hormon (kortizon seks hormonu) D vitamini ve yağları sindiren safra asitlerini üretir Bu işlemler için kanda çok az miktarda kolesterol bulunması yeterlidir Eğer kanda fazla miktarda kolesterol varsa bu kan damarlarında birikir ve kan damarlarının sertleşmesine daralmasına (arteriyoskleroz) yol açar Arteriyosklerozda damar duvarında biriken tek madde kolesterol değildir; akyuvarlar kan pıhtısı kalsiyum gibi maddeler de birikir Toplumda arteriyoskleroz için damar sertliği damar kireçlenmesi gibi ifadeler de kullanılmaktadırDamarlar tüm vücutta yaygın olarak bulunur ve kalp beyin böbrek gibi organlara kan taşıyarak bu organların görev yapmasını sağlar Kolesterol hangi organın damarında birikirse o organa ait hastalıklar ortaya çıkar Örneğin; kalbi besleyen atardamarlarda (koroner arterler) kolesterol birikimi olursa göğüs ağrısı kalp krizi gibi sorunlar oluşur Böbrek damarlarında kolesterol birikimi yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliğine yol açabilir
İyi kolesterol-Kötü kolesterol
Kolesterol yağımsı bir maddedir Normal koşullarda yağ suyun içinde çözünmez Kolesterol de su özelliklerini taşıyan kanda normal koşullarda çözünmez Kolesterol kanda çözünmesi ve taşınması için karaciğerde bir protein ile birleştirilir (paket edilir) Bu kolesterol ile protein birleşimine lipoprotein adı verilir Değişik tipte lipoproteinler vardır:1LDL (low density lipoprotein düşük yoğunluklu lipoprotein): Kötü huylu kolesteroldür2HDL (high density lipoprotein yüksek yoğunluklu lipoprotein): İyi huylu kolesteroldürHDL ve LDL kolesterolden başka lipoproteinler de vardır
Yağ metabolizması bozukluğu olan hastaların yaptırdığı diğer bir kan incelemesi de trigliserid ölçümüdür Trigliserid de kolesterol gibi kanda çözünen bir yağdır Kan trigliserid düzeyi ile arteriyoskleroz arasındaki ilişki kolesterol kadar belirgin değildir
Yüksek kolesterol nedir?

Kanda kolesterol ve LDL-kolesterolün yüksek olması hasta için risk taşır HDL-kolesterolün düşük olması da bir risktir
20 yaşın üzerinde Kan kolesterol düzeyi
<FONT face=Tahoma><FONT size=-1>200 mg/dl'nin altı istenilen düzeydir
200-239 mg/dl arası sınırda yüksek’tir
240 mg/dl'nin üstü ise yüksektir
Kan LDL-kolesterol düzeyi
130 mg/dl'nin altı istenilen düzeydir
130-159 mg/dl arası sınırda yüksek’tir
35 mg/dl'nin altı düşüktür
Kanda Kolesterol >200 mg/dl
veya LDL-kolesterol>130 mg/dl
veya HDL-kolesterol RİSK FAZLADIR
HDL-kolesterol yükseldikçe risk azalır Ortalama HDL-kolesterol düzeyi kadında 55 mg/dl ve erkekte 45 mg/dl’dir yani kadınlar bu yönden daha şanslıdır