ADHD tanısının konulması için aşağıdaki üç kriterin de varolması ve bu sorunun çocuğun işlevsel yetilerini ciddi bir şekilde etkiliyor olması gereklidir

ADHD'nin temel belirtileri şunlardır: Hiperaktivite (Aşırı Hareketlilik)
Dikkat eksikliği
İmpulsivite (Dürtüsel Ataklık)
ADHD olan çocuklar hiperaktiftir

"Hiperaktif"in anlamı "aşırı hareketli" demektir Küçük çocuklar için hiperaktif görünmek normaldir Tüm çocukların yaklaşık üç yaşına kadar hareket dereceleri artar Bu yaştan sonra giderek azalır Ancak hiperaktivite bebeklerde ve hatta henüz doğmamış bebeklerde de görülür ADHD'li çocukların anne karnında doğmadan önce çok hareketli olduklarını gösteren raporlar vardır Bunların çok fazla ağlayan ve uyku düzeni bozuk bebekler olduğu konusunda yayınlar çıkmıştır
ADHD'li çocukların yaşıtlarına göre daha hareketli olduklarının ve dikkatlerini yoğunlaştırmada güçlük yaşadıklarının farkına varılmış olabilir Esas güçlük okula başladıklarında daha belirgin hale gelir ADHD'li çocuklar okulda sıklıkla sıralarında oturmayan veya otursalar bile uzun zaman orada kalamayan çocuklardır
Sürekli konuşan bağıran başkalarını rahatsız eden ve herkesi işten alıkoyan çocuklar olmaları muhtemeldir Düzensiz olma ve eşyalarını unutma ve kaybetme eğilimindedirler
Öğretmenler bu tür davranışlara sinirlenirler İlk zamanlar çocuğun arkadaşları başlangıçta bu durumu kabul ederler ve eğlendirici bulurlar Ancak zamanla ADHD'li olan çocuk özelliği gereği onlara impulsiv bir şekilde saldırmaya ve öğrenmeden alıkoymaya başlayınca onlar da bu tür çocukları rahatsız edici bulmaya başlarlar
ADHD'li çocuklar impulsiftir (dürtüseldir)

Yaptıklarına dürtüleri yön verir
Davranışlarının sonuçlarını düşünmeden hareket ederler
İsteklerini erteleyemezler ataktırlar
Yolda dikkatlerini çeken bir şey olduğunda trafiğe dikkat etmeden karşı karşıya geçmek isteyebilirler
Dikkat çekme arzusu ile başkalarının sözüne karışırlar söz keserler Düşünmeden konuşup yanlış şeyler söylemeleri sosyal alanda problemlere yol açar ve umutsuzca arkadaş edinmeye çabalayan çocuğun dışlanmasına neden olur ADHD'li çocuklar dikkat etme ve dikkatlerini sürdürme konusunda güçlük çekerler

İmpulsiv ve hiperaktif davranışları nedeni ile akranları arasında sivrilip göze çarparlar ama "öğrenmek" onlar açısından güçlük teşkil eder
Öğrenme güçlüğüne sadece akademik alanda derslerde değildir Yüzmeyi bisiklete binmeyi öğrenmek gibi motor becerileri kazanmalarında da zorluk çekerler En önemlisi de konuşmada sohbetlere ve grup aktivitelerine katılmada rastlanılan sorunlardır
Bu tür güçlükler dikkatlerini yoğunlaştıramamalarından kaynaklanır Oysa çoğunlukla bu becerileri öğrenebilecek yetenektedirler
Arkadaş bulma konusunda güçlük çekerler ve çoğunlukla bulduğu arkadaşlar "yanlış kişilerdir" Çocuklar çoğu zaman bunun farkındadırlar üzülürler ve nasıl değiştirileceğini bilseler değiştirmek için ellerinden gelen herşeyi yaparlar ADHD olan çocuklar öğrenme güçlüğü çekebilirler

Hiperaktivite dürtüsellik ve uzun süreli dikkat yoğunlaştırmada yaşadıkları güçlükler çocukların öğrenme yetilerini ciddi şekilde zayıflatır
Eğer çok parlak değiller ise sınıfın gerisinde kalırlar
Özellikle okuma yazmada zorluk çekerler ve önemli bir kısmında özel öğrenme güçlükleri vardır
Akran gruplarından bir kere geri kaldıklarında onları yakalamakta çok zorlanırlar
Kendi akran grupları kadar uzun süre dikkatlerini yoğunlaştıramazlar Çevredeki sesler ve hareketler zihinlerini kolayca dağıtır öğretmenin verdiği önemli bilgileri yakalayamazlar
El yazıları oldukça düzensizdir
ADHD'li çocuk okulda olduğu gibi evde de kendini gösterir ve hem kişilerin hem de eşyaların zarar görmesine neden olur
Bu çocukların kırılmamış neredeyse bir tane oyuncağı yoktur
ADHD olan çocukların genellikle diğerlerinden daha az uykuya ihtiyaç duymaları herkesin kronik yorgunluk çekmesine ve ana babaların yeterince vakit ayıramamasına neden olur
Gevezelik gürültü hareket ağız dalaşları ve eşyalara zarar verme aile tablosunun ayrılmaz parçası olmuştur
Televizyonda bir çizgi filmi başından sonuna kadar izleyemezler ve oyuncakları ile tek başına uzun süre oynayamazlar
ADHD olan çocukların aileleri arasında umutsuzluk ortak bir duygudur Çocuğun güçlüklerinin altında yatan neden tanındıkdan ve "ADHD" tanısı kondukdan sonra anababalar büyük bir rahatlama duygusu yaşarlar Ana babaya öneriler:

Öncelikle mutlaka bir psikiyatr veya bir psikologdan yardım alınmalıdır
Sabırlı olunmalıdır Çocuğun davranışları anne babayı kızdırmak için bilerek yapılmış yaramazlık olarak değil bir rahatsızlık belirtisi olarak algılanmalıdır
Davranış olduğu anda yanıt veriniz ADHD'li çocuklar diğer çocuklardan daha fazla ve daha çabuk ödüllendirilmeye ihtiyaç duyar Verdiğiniz yanıttan çok (övgü fiziksel yakınlık özel bir yiyecek) zamanlama önemlidir Önemli olan ödülün davranışın hemen ardından gelmesidir
Daha sık geri bildirimde bulununuz ve davranışın sonuçlarını yansıtınız
Olumlu davranışların ardından somut ödüller veriniz (Süslü kalem kitap gibi)
Olumsuzdan çok olumlu yanıt kullanınız Bu çocuklar o kadar çok yanlış yaparlar ki eğer dikkatinizi yanlışlar üzerinde yoğunlaştırırsanız onları sürekli cezalandırmak zorunda kalırsınız Orta düzeydeki cezalar ( yalnız bırakma ara verme küçük bir ödülü iptal etme) son çözüm olarak yararlı olabilir Fakat bunlar az ve dikkatli bir şekilde sürekli bir ödül programıyla birlikte kullanılmalıdır
Tutarlı olunuz Zaman içerisinde iyi ve uygun davranışlara yanıt verme konusunda tutarlı olmayı başarmalısınız
Problemleri önceden farkediniz ve önlem alınız Çocuğunuz için sıkıntılı olabilecek zamanları tahmin ederek uygun olmayan davranışı engelleyebilirsiniz
Yönergelerinizi açık ve net veriniz ve zaman sınırlaması koyunuz Örneğin "yarım saat içerisinde odanı toparlamanı istiyorum" veya "yarım saat oturup kitap okumanı istiyorum" gibi
Eğer bu tür çocuklara ilgi ile sabırla ve sevgiyle yaklaşılırsa ve çocuğun çabası (çok az bile olsa) fark edilirse çok güzel sonuçlar alınabilir ve problem ile başa çıkılınabilir