Erektil disfonksiyon (sertleşme sorunu) kliniklerine müracaat eden hastaların yüzde 25'inde yaşanan sorunun esas sebebi ilaçlardır

Birçok ilaç çeşitli mekanizmalarla erektil fonksiyonu etkilemektedir Hipnotikler ve majör trankilizanlar; plazma prolaktini artırarak ve libidoyu azaltarak erektil disfonksiyona neden olmaktadır
Tiyazid diüretiklerin erektil disfonksiyona yol açma olasılığı plaseboya göre 6 kat daha fazladır Alfa metil dopa ve klonidin gibi santral etkili antihipertasifler santral reseptörleri üzerinden erektil disfonksiyonu olumsuz yönde etkiler
Propranonal ve diğer bloker kullanan erkeklerin yüzde 10-15'inde erektil disfonksiyon görülmektedir Anjiotensin konverting enzim inhibitörlerinin erektil fonksiyonları etkilemediği; alfa blokerlerin ise sempatik tonosu azaltarak erektil fonksiyon üzerine olumlu etki edeceği düşünülmektedir
Söz konusu ilaçlar şunlardır:
Psikotrop ilaçlar: Fenotiazinler butirofenonlar benzodiazepinler lityum Anti-depresanlar: Trisiklik anti-depresanlar monoaminooksidaz inhibitörleriAnti-hipertansifler: Diüretikler adrenoreseptör blokerleri santral etkili ilaçlar ganglion blokerleriEndokrin ilaçlar: Steroid anti-adrojenler LH-RH agositleri östrojenler Anti-kolinerjikler: Atropin propantelin Keyif verici maddeler: Alkol marjiuana amfetamin barbituratlar Diğerleri: Simetidin digoksin metoklopramide fenition karbamazepin
Hastalar sorgulanmalıdır
Testosteron; seksüel ilgiyi oluşturmasının yanında seksüel hareketlerin ve gece sertleşmelerinin sıklığını da artırır Serum testosteronu azaltan veya etkisini bloke eden ilaçlar erektil disfonksiyona neden olabilmektedir
Bunlar arasında; östrojenler spironolakton digoksin LH-RH agonistleri ve anti-androjenler sayılabilir Sonuç olarak erektil disfonksiyon birçok sistemik hastalığın seyri sırasında ortaya çıkabileceği gibi bazı hastalıkların medikal tedavisi esnasında da izlenebilmektedir
Bu nedenle bu tür tedavi yöntemleri uygulanırken hastaların erektil durumları sorgulanmalı tedaviden beklentileri değerlendirilmeli ve olası sonuçlar hakkında bilgi verilmelidir