Manik defresif ani ve depresyon atakları ile karakterizedir Hastanın duygulanımı mani dönemlerinde neşe depresyon dönemlerinde umutsuzluk ve çökkünlük gösterir Ara dönemlerde kişi normale döner Bazı hastalarda mani ve depresyon belirtileri bir arada görülürken bazı hastalarda ise belirtiler daha hafif düzeydedir

Önemli izler bırakır


Toplumda görülme sıklığı yüzde1-2'dir Kadınlar ve erkeklerde eşit oranlarda rastlanır Hastalar ilk atağı genelde 20 yaşlarında geçirirler ancak bu daha önce veya daha sonra da olabilir 5-6 yaşlarında veya 50 yaşından sonra ilk atağını geçiren hastalara da rastlanabilmektedir Bazen ilk atak depresyondur bu durumda tanı koymak zordur ve genelde gecikir Hastalığın ortaya çıkışı sıklıkla kişinin meslek ve eş seçimi dönemine rastlar ve kısa sürede tanı konulmazsa derin izler bırakır Hastalık taşkınlık yani mani döneminde ise aşırı para harcama cinsel ilgi ve aktivitede artma ile kişiye ve aileye ciddi maddi ve manevi zararlar verir Çökkünlük dönemleri ise diğer depresyonlara göre daha ağırdır ve intihar riski daha yüksektir Hastalığın belirtileri süresi ve şiddeti kişiden kişiye değişir Bazı hastalarda mani bazılarında ise depresyon daha baskındır Bazen de mani ve depresyon eşit oranda görülür

Genetiktir

Pek çok rahatsızlıkta olduğu gibi bu hastalığın nedeni de tam olarak bilinememektedir Diğer psikiyatrik hastalıklar içinde genetik geçişi en fazla olan rahatsızlık manidir Hastaların yüzde 50'sinin anne veya babasında aynı hastalığın olduğu tespit edilmiştir Tek yumurta ikizlerinden birinde mani olduğunda diğerinde de görülme oranı yüzde 70'tir Ataklar birkaç günden birkaç aya kadar değişir Özellikle tedavi edilmediğinde uzun sürer Hastalar yaşamları boyunca ortalama 10 atak geçirirler ancak bundan az veya fazla sayıda atak olabilir Atak sayısı arttıkça ataklar arasındaki süre kısalır 1 yıl içinde 4 veya daha fazla sayıda atak olduğunda hızlı döngülü mani olarak adlandırılır


Nasıl tedavi edilir?

Hastalığın tedavisi 2 aşamalıdır Birinci aşamada var olan atak tedavi edilir İkinci aşamada ise amaç tekrar atak geçirilmesini önlemektir Atak sırasında hastanın hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekebilir Hastalığın en önemli özelliği koruyucu ilaç kullanımı ile atakların önlenebilmesidir Bunun pek çok hasta için hayati önemi vardır


Mani belirtileri nelerdir?
* Enerji artışı kolay yorulmama
* Aşırı neşelenme veya aşırı sinirlilik
* Dikkatin çabuk dağılması
* Uyku ihtiyacında azalma
* Muhakeme yeteneğinde bozulma düşüncelerde aşırı artma
* Cinsel istek ve aktivitede çoğalma
* Hastalığı kabul etmeme
* Aşırı para harcama
* Riskli davranışlar içine girme
* Konuşmada aşırı artma konuşmanın bölünememesi hızlı konuşma
* Kendine aşırı güven kendini büyük ve önemli biri olarak görme
* Çok hızlı araba kullanma karşı cinse sarkıntılık yapma (Bu nedenle polisle ile başı derde girebilir)
* Topluma uygun olmayan giysilerle dolaşma veya aşırı makyaj yapma