Difteri tetanoz ve boğmaca bakterilerin neden olduğu ciddi hastalıklardır Difteri ve boğmaca insandan insana bulaşır tetanoz ise vücuda kesiklerden ve yaralardan girer
Difteri boğazın gerisinde kalın bir tabaka oluşturur Solunum problemleri felç kalp yetersizliği ve hatta ölüme sebep olabilir
Tetanoz tüm vücuttaki kasların ağrılı kasılmasına sebep olurÇenenin kilitlenmesine sebep olur Bu nedenle hasta ağzını açamaz veya herhangi bir şey yutamaz Tetanoz olan on hastadan biri ölmektedir
Boğmaca çocukta ciddi öksürük nöbetlerine sebep olur Bu nöbetler o kadar şiddetlidir ki çocuk bir şey yiyemez içemez hatta nefes alamaz
Zatüre havale (sıçrama veya donuk bakış) beyin hasarı ve ölüme sebep olabilir
Difteri tetanoz ve boğmacadan korunmak için mutlaka DTB aşısı yaptırmalısınız!

POLİO (ÇOCUK FELCİ) AŞISI
Polio bir virüsün neden olduğu hastalıktır Vücuda ağız yolu ile girer Bazen ciddi hastalığa sebep olmaz Fakat bazen felce sebep olur (Çocuk kolunu veya bacağını oynatamaz) Solunuma yardımcı olan kasları felç ederse ölüme sebep olabilir

Polio aşısı bu hastalığı önler İki tip polio aşısı vardır: OPV (oral polio aşısı) ağızdan damla olarak verilir canlı fakat hastalık yapıcı etkisi azaltılmış virüsü içerir IPV (inaktive polio aşısı) diğer aşılar gibi enjeksiyon yolu ile verilir hastalık yapıcı özelliği yoktur
HEMOFİLUS İNFLUENZA TİP B (Hib) AŞISI (MENENJİT AŞISI)
Hemofilus İnfluenza Tip B hastalığı bakteri tarafından oluşturulan ciddi bir hastalıktır
Genellikle 5 yaşın altındaki çocukları etkiler
Çocuğunuz bu mikrobu Hib’i taşıyan ancak taşıyıcı olduğunun farkında olmayan çocuk veya büyüklerden alabilir Mikroplar insandan insana bulaşır Mikrop burun veya boğazda kaldığında genellikle problem yaratmaz fakat eğer akciğerlere inerse veya kana geçerse ciddi problemler yaratır


Hib 5 yaş altındaki çocuklarda
Menenjit
Zatüre
Boğazda aşırı derecede şişlik bu nedenle de nefes almada güçlük
Kan eklem kemik ve kalp zarında iltihap
Ölüme sebep olabilir
Unutmayın! Sizi ve yakınlarınızı bu hastalıklardan yalnızca Hib aşısı koruyabilir!


HEPATİT B AŞISI
Hepatit B ciddi bir hastalıktır Hepatit B virüsü (HBV) kısa dönemde (akut hastalık) şunlara sebep olur:
İştah kaybı ishal kusma
Yorgunluk sarılık
Kas eklem ve mide ağrısı
Uzun dönemde (kronik hastalık)ise:

Karaciğer hasarı (siroz)
Karaciğer kanseri
Ölüme sebep olabilir
Hepatit B’den korunmak için mutlaka hepatit B aşısı yaptırmalısınız


Hepatit B virüsü nasıl bulaşır?
Hepatit B virüsü hasta kişinin kan veya vücut sıvılarıyla bulaşır Örneğin virüs taşıyan biriyle korunmadan cinsel ilişkiye girmek aynı şırınganın kullanılması ya da kullanılmış şırınganın kazayla batması sonucu hepatit virüsü geçebilir Bu virüs ayrıca doğum sırasında anneden bebeğe de geçer


KIZAMIK KIZAMIKÇIK ve KABAKULAK AŞISI
Kızamık virüsü; ateş döküntü burun akıntısı ve göz kızarıklığı gibi belirtiler gösterir Kulak enfeksiyonu zatüre havale beyin hasarı ve hatta ölüme yol açabilir
Kabakulak virüsü; ateş başağrısı ve şişmiş tükrük bezlerine sebep olur Sağırlık menenjit testis veya yumurtalıkların ağrılı şişmesi ve nadiren ölüme sebep olabilir
Kızamıkçık (rubella) virüsü; döküntü hafif ateş ve eklemlerde şişlik (çoğunlukla kadınlarda) yol açabilir Eğer bir kadın hamile iken kızamıkçık geçirirse düşük yapabilir veya bebeği ciddi sakatlılarla doğabilir
Bu hastalıklar çocuk ve ebeveynlerine insandan insana hava yolu ile bulaşır

Kızamık kızamıkçık ve kabakulaktan korunmak için mutlaka (MMR) aşısı yaptırmalısınız

HEPATİT A AŞISI
Hepatit A hepatit A virüsünün (HAV) sebep olduğu ciddi bir karaciğer hastalığıdır HAV Hepatit A’lı hastaların dışkılarında bulunur Yakın temasla bulaştığı gibi bazen HAV içeren suyun içilmesi veya yiyeceğin yenilmesi ile de bulaşabilir
Hepatit A hafif “nezle benzeri” hastalığa sarılığa ve şiddetli mide ağrısı ve ishale neden olur
Hepatit A hastaları mikrobu kolaylıkla evdeki diğer insanlara geçirebilir
Hepatit A aşısı bu hastalığa karşı tek koruyucudur ancak koruyuculuk süresi hakkında mutlaka doktorunuzla konuşunuz


SU ÇİÇEĞİ AŞISI
Su çiçeği (varisella da denir) sık bir çocukluk çağı hastalığıdır Genellikle hafif geçer fakat küçük çocuklarda ve erişkinlerde ciddi problemler yaratabilir

Su çiçeği insandan insana hava yoluyla veya su dolu kabarcıkların patlaması ile içindeki sıvıdan bulaşabilir
Döküntü kaşıntı ateş ve yorgunluğa sebep olur
Ciddi deri enfeksiyonları izler zatüre beyin hasarı ve hatta ölüme sebep olabilir
Su çiçeği geçiren biri yıllar sonra zona denilen ağrılı su dolu döküntüleri çıkarabilir
Su çiçeği aşısı su çiçeğini önleyebilir (koruyuculuk süresi konusunda doktora danışınız)
Aşı olanların çoğu su çiçeğine yakalanmaz Eğer yakalanırsa genellikle çok hafif geçirir Daha az döküntü daha az ateş olur ve daha çabuk iyileşir