Alternatif tıp vaya tamamlayıcı tıp daha çok geleneksel doğal bitkileri kullanarak (çay veya bitki karışımlarıyla) elde edilen ilaçlarla tedavi etme yöntemidir Modern tıp biliminin hastalık sebepleri ve tedavisi konusunda somut verileri olmadığı hasta için henüz mevcut objektif ve kanıtlanmış bir tedavi yöntemi olmadığında hasta isteğiyle başlanılabilen veya modern tıp tedavilerini destekleyici olarak hastanın rahatlaması bağışıklık sisteminin güçlenmesi psikolojisinin düzelmesi amacıyla uygulanabilen tedavi yöntemidir

Tıp asırlar önce bugün "alternatif tıp" olarak tanınan şekilde yapılıyordu Doktorlar kendilerince hastalıkları muayene ediyor ve işe yarayabileceğini umduğu veya öğrendiği bitkiler sular ve diğer meddelerle hastasını tedavi ediyordu İnsanlığın bilgisi arttıkça ve yeni teşhis araçları (mikroskop radyografimanyetik rezonans tomografi elektron mikroskobisi biopsi kan dışkı idrar tahlilleri vb) bulundukça hastalıklar ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan yöntemler daha kapsamlı olarak geliştirildi Hastaya bir herhangi bir bitki yaprağı vermek yerine fayda sağlayan etken maddeyi damıtıp ilaç haline getirildi Etken maddelerin insan dokularında nasıl iyileşme yarattığını öğrenip etken maddeden farklı daha az yan etkisi olan ilaçlar sentezledi

Farmakoloji (ilaç bilimi) doğada halihazırda bulunan maddelerin içindeki etken maddeleri damıtarak veya onları sentezleyerek elde edilen maddelerle ilaçlar yapar fakat alternatif tıpta bu maddeleri içeren bitkiler ham olarak kullanıldığından madde sentezi yapılmaz Bir bitki yaprağının içinde etken maddeye ilaveten daha bir çok madde bulunur Bu "diğer maddeler" in farmakolojik ve farmasötik etkileri incelenmediği için modern tıp çay karışımları ve benzeri doğal karışımlar kullanmaz Bu açıdan birçok doktor alternatif tıp yöntemini "bir deneyin" diyerek önerebilir Daha etik yaklaşımlı hekimler ise alternatif tıp uygulamalarını ve uygulayıcılarını güvenilir bulmadığı için asla önermez

Modern Tıp sürekli gelişen ve yani şeyler eklenen bir alandır Ancak henüz bazı hastalıkların muhteviyatı ve tadavisi hakkında kesin deliller yoktur Kesin delillerin olmadığı durumda Modern Tıp hastaya yarar sağlamıyacaksa zarar vermeme adına çekingen kalabilir Çünkü modern tıpta güvenilirliği tamamen ispatlanmamış muhteviyatı belirsiz farmakolojik özellikleri aydınlanmamış kontrollü deneylerle güvenilirliği ispatlanmamış yöntemler kullanılmaz bu yöntemleri kullananlar şarlatanlık suçunu işlemiş olurlar

İnsan vücudunun sağlıklı olması için kendine gereken tüm besin maddelerini alıyor olması gerkir Buna dengeli beslenme denir İnsan vücüduna gereken maddelerin tamamı doğada bulunur Sebze meyve et balık çeşitli otlar kaynak suları İnsan bunların hepsinde bir yarar olduğunu bilerek tüketmelidir Çoğu bitki muhteviyatında insana yarayabilecek maddeler barındırır zaten ilaçlar da bunlardan veya bunların laboratuar ortamında sentezlenmesinden yapılır Bu gıdaların aşırıya kaçmadan dengeli biçimde tüketilmesi insan sağlığını olumlu etkiler İçeriği insan sağlığını olumlu etkilemeyecek uyuşturucu veya zehir özelliği olan maddelerin kullanımı ise tartışmalıdır

Masaj çeşitli maddelerin buharları sıcak su terapileri spa gibi uygulamalar vücudu rahatlatır dinlendirir kireçlenme olan alanları hareketlendirir Düzenli spor yapmak da insan sağlığına olumlu katkıda bulunur

Alternatif tıp olarak tanımlanan yöntemler insanların psikolojik hallerini ve bağışıklık sistemlerini kuvvetlendirerek hastalıklarla mücadele edilmesini sağlar Bağışıklık sistemi bilinen tüm hastalıkları tümör ve kanser leri yenebilecek mükemmel bir sistemdir ve herkesin vucudunda vardırStres yorgunluk kötü beslenme (malnütrisyon)radyasyon radyoterapi kemoterapi bazı viral enfeksiyonlar (örn AIDS) diabet gibi durumlarda bağışıklık sistemi zayıflar

Modern tıp da insanın bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklarla mücadelede rol oynayabilecek yöntemleri reddetmez Ancak bu yöntemlerin modern tıbbı bir kenara iterek "tek tedavi" veya "son çare" gibi sunulması etik değildir Daha önemlisi hastayı kandırarak veya cahil cesaretiyle insanlar üzerinden para ve itibar kazanma amacı güden bazı kötü niyetli kişilerin yani şarlatan ların ne yazık ki alternatif tıp maskesi takmasıdır

Alternatif tıp uygulayıcılarının eğitimi de önemli bir sakınca sebebidir Hastalıkların sebebi (etiyoloji) hakkında malumatı olmayan bireylerin etkene yönelik tedavi yapmaları olanaksızdır Bu nedenle başta Rusya olmak üzere bir çok ülkede alternatif tıp eğitimi tıp fakültelerinde bir tıp branşı olarak verilmekte kullanılan tedavi yöntemleri ve maddelerinin güvenilirliği araştırılmaktadır Bu sayede alternatif tıp da daha kapsamlı ve güvenilir hale gelmektedir